vicky dethier

Bouw in de rouw: “We vinden géén mensen”

Te beginnen met het goede nieuws: de bouwsector in Limburg leeft. De afgelopen 10 jaar realiseerden de 9.400 bouwbedrijven in onze provincie een omzetstijging van maar liefst 47 procent. De tewerkstelling nam eveneens toe, maar dreigt nu het struikelblok te worden. "Er zijn dubbel zoveel vacatures dan een jaar geleden", zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

De sectorvereniging heeft samen met POM Limburg een aantal cijfers over de provinciale bouw verzameld. "Na een golf van faillissementen van vooral zelfstandigen en kleinere bouwbedrijven, gaat het vandaag terug beter", stelt POM-voorzitter Erik Gerits. "In 2017 realiseerden de bouwbedrijven in Limburg een omzet van 5,6 miljard euro, een omzetstijging van 47% op tien jaar tijd. Ook op vlak van tewerkstelling doet de bouw het goed. 24.000 Limburgers, oftewel 6,5% van de werkenden, zijn actief in de sector. Maar het kunnen er nog veel meer zijn, er is voldoende werk, er zijn massa’s vacatures maar heel wat bouwbedrijven krijgen die lege plekken niet ingevuld. We laten hierdoor nog heel wat kansen schieten."

Transformatie
Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg, vult aan: “We hebben massa’s openstaande vacatures, zelfs bijna het dubbele dan begin vorig jaar. Maar de bouwbedrijven krijgen de lege plekken niet ingevuld. Het tekort aan personeel is momenteel één van de grootste bekommernissen van de Limburgse bouwbedrijven. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst opteren de bedrijven voor een grondige transformatie, maar zal het vinden van de nodige talenten absoluut noodzakelijk zijn."

Multiplicator
De toekomst van de bouwsector belangt ook alle andere takken van de Limburgse economie aan. "Klopt, want de bruto toegevoegde waarde is sinds 2013 stijgend voor de bouw in Limburg en bedroeg eind 2017 meer dan 1,73 miljard euro. Hiermee is de sector goed voor 7,5% van de toegevoegde waarde die Limburg creëert. Samen met de maakindustrie (15%) en de zorgsector (9%) staat de bouwsector hiermee in de top 3 voor Limburg. Het multiplicator-effect van de bouw op de rest van de economie is enorm."

Platform
En dus moet er met vereende krachten aan de toekomst worden gewerkt. Zo werd er recent het Platform Bouw Limburg opgericht, waarin bouwbedrijven, maar ook kennisinstellingen en overheidsinstanties aanwezig zijn. "De bedoeling is om diverse thema's samen te bespreken, zoals innovatie, ruimtelijke ordening, personeel, opleiding of digitalisering", zegt Vicky Dethier, voorzitter van het Platform (foto). "Door open kennisdeling, die uitmondt in concrete actiepunten, moeten we erin slagen om onze uiterst belangrijke sector op peil te houden."