Bouw + milieuvergunning wordt omgevingsvergunning

De deputatie van de provincie Limburg is bezig aan de uitwerking van een 'omgevingsvergunning'. Deze zou bij nieuwe projecten de huidige stedebouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen. De bedoeling is om investeringen te kunnen versnellen.

inge moorsHoewel de invoering ervan een Vlaamse bevoegdheid is, wil de provincie nu al bij de ondernemersorganisaties polsen hoe zij zo'n systeem in de praktijk zien. Het gaat dan vooral over de werking van een Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), die de scharnierfunctie kan zijn tussen de aanvragers en de afleveringsinstanties.

De provincie wil de knowhow die hierrond wordt opgebouwd ter beschikking stellen van de Vlaamse overheid, zodat de omgevingsvergunning zo snel en correct mogelijk kan ingevoerd worden. De Limburgse input wordt verzameld door de gedeputeerden Vandeput (Economie), Moors (Ruimtelijke Ordening, zie foto) en Vandenhove (Milieu).