Bouw slaakt noodkreet: Waar blijven investeringen?

"De bouwsector staat voor immense uitdagingen. Het aantal verloren jobs in de bouw blijft toenemen, zodat we ondertussen mogen spreken van een werkgelegenheidscrisis. Sinds eind 2011 gingen 19.000 jobs verloren. Zorgwekkend zijn de marges in de sector, die intussen zo laag zijn (minder dan 4%) dat ze de rentabiliteit van veel Belgische bedrijven in het gedrang brengen." Dat zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg.

chris slaets“Onze bedrijven lijden erg onder de oneerlijke buitenlandse concurrentie die de prijzen nog meer onder druk zet. Als hetzelfde werk 30% goedkoper kan door gedetacheerde arbeiders in te zetten, worden onze bedrijven voor de keuze gesteld: zich aanpassen of verdwijnen. Wil men dat echt? Maar elke verandering biedt nieuwe kansen en opportuniteiten. Ik ben ervan overtuigd dat de leden van de Confederatie Bouw Limburg deze mogelijkheden positief zullen benaderen en een voortrekkersrol zullen spelen in het veranderingsproces. We moeten werken aan een transformatie van onze sector om een duurzame groei mogelijk te maken. Die uitdaging wil ik graag met alle Limburgse actoren tegemoet treden. Als de overheid bespaart, brengt zij de investeringen in publieke infrastructuur in gevaar, en daarmee ook de werkgelegenheid in de bouw. We moeten deze vicieuze cirkel breken voor het te laat is. Ik geloof in het creëren van een positief ondernemersklimaat om onze sector ten volle te ondersteunen.”

Infrastructuurwerken?
Dat België al sinds de jaren ’70 té weinig investeert, bouwt en onderhoudt is ondertussen al te vaak bewezen. "SALK heeft reeds tot bijkomende investeringen geleid in gebouwen zoals T2 Campus te Genk, BE-Mine in Beringen en Thor Park in Genk en hopelijk binnenkort in onze eigen Construction Academy," aldus nog Chris Slaets. "Maar grote infrastructuurwerken blijven achterwege, ook al is de Noord-Zuidverbinding in Limburg cruciaal. Confederatie Bouw Limburg heeft de recente steunactie van werkgeversorganisaties en de vakbonden mee ondertekend. Maar ook andere belangrijke investeringen, zoals bijvoorbeeld de verbreding van de E314 en E313 of de aansluiting van Sint-Truiden op de E40, zijn nergens opgenomen in de lopende investeringsprogramma’s. Daarnaast bestaat er ook nog het belang van de aanleg van de IJzeren Rijn en de hoge nood aan sociale woningen, kortom: allemaal dossiers waarin te weinig vooruitgang wordt geboekt."

Niet beloven, doen!
En Slaets is op dreef: "Het gebrek aan toekomstgericht investeren bedreigt onze economische groei en bijgevolg onze sector. Wij kunnen niet langer blijven toekijken. Het is tijd voor actie! Met de campagne “De toekomst beloof je niet, die bouw je”, wil Confederatie Bouw een krachtig signaal geven aan de overheden, en hen aansporen om meer te investeren in welvaart en in een toekomst voor u en uw medewerkers. Daarom roepen we iedereen op om de online petitie “investeren is vitaal” te tekenen, en daarmee het ongenoegen en de wens tot verandering te uiten. De toekomst beloof je immers niet, die bouw je. Met deze actie willen wij de burger en de overheid bewust maken van de urgentie van het probleem. Het gaat om onze toekomst, hoog tijd om samen actie te voeren."