Bouw vraagt overgangsperiode energievoordelen

De Confederatie Bouw heeft de regeringsonderhandelaars gevraagd om een overgangsperiode in te lassen voor de stopzetting van de belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen. Los van de onzekerheid die nu is ontstaan, zal een abrupte stopzetting vanaf 1 januari 2012 immers zeer ernstige gevolgen hebben voor de bouwsector.

In 2012 voorzag de sector voor 2 miljard aan energiebesparende werken. “Wanneer de huidige plannen wet worden, vrezen wij dat de helft daarvan zal wegvallen en dat 5.000 banen in het gevaar komen,” aldus woordvoerder Peter Boelaert. “Dit zou een enorme klap betekenen voor de renovatiemarkt, terwijl voor de woningbouw de indicatoren voor 2012 reeds in het rood stonden. Op deze manier dreigt voor de bouwsector een recessie in de eerste maanden van 2012.”

“Naast de dalende bouwactiviteit heeft een onmiddellijke afschaffing van fiscale stimuli als bijkomend gevolg dat er opnieuw meer ruimte zal worden gecreëerd voor zwartwerk, wat de overheid nog minder inkomsten oplevert en de deloyale concurrentie in de sector opdrijft. Een ruime overgangsperiode zou misschien veel ellende kunnen besparen. Waarom kan deze ingrijpende maatregel niet gefaseerd uitdoven? Zo kunnen degenen die al plannen hadden voor de toekomst ook nog genieten van het voordeel en krijgen de gewesten voldoende tijd om werk te maken van een globale aanpak van groene stimuli.”