Bouw zet spurt in naar zero waste

Om architecten, aannemers en materialenfabrikanten nog meer in de richting van circulaire bouwprojecten te stuwen, is in Limburg het project Circulab opgestart. Studenten van de UHasselt werken een theoretisch kader uit, zodat de meest optimale technieken en materialen voor duurzame gebouwen, door bedrijven en andere partners in het bouwproces, in de praktijk kunnen gehanteerd worden. Dat het menens is met Circulab, bleek uit de line-up van de persconferentie, met minister Zuhal Demir, gedeputeerde Tom Vandeput, UHasselt-rector Bernard Vanheusden en de directeur van Confederatie Bouw, Chris Slaets.

"De klassieke manier van bouwen, waarbij afbraak en renovatie leidt tot enorme hoeveelheden van nagenoeg waardeloos puin, is onhoudbaar", zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. "De sector beseft dat. Vandaag wordt al meer dan 90% van het bouw- en sloopafval gerecycleerd. We behoren daarmee tot de koplopers in Europa. Maar het kan altijd beter. De Limburgse bedrijven zijn klaar om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarin zowel de economische, sociale als ecologische doelstellingen gerealiseerd worden."

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, werd bereid gevonden om mee aan die kar te trekken. "We willen maar al te graag die pioniersrol vervullen als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie", zegt ze. "We hebben daar een dynamisch plan voor uitgetekend. Vorige week hebben we in Beringen nog de eerste steen gelegd van een fabriek om plastic te recycleren, vandaag zetten we de eerste stappen het optimaliseren van de afvalstromen in de bouwsector. Limburg is dus duidelijk de hoofdrolspeler in dit verhaal."

Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM-Limburg, geeft aan dat we de bedrijven nodig hebben willen we de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van Europa en Vlaanderen waar maken. "In het eerste SALK-plan hebben we in dat kader al diverse acties ondernomen, en met de opvolger SALKturbo trekken we die lijn door", aldus Vandeput. "Een circulaire bouwsector levert niet alleen winst voor het milieu op, maar zorgt ook voor werkgelegenheid in deze regio. De spil van deze opdracht situeert zich op de Bouwcamups, de cluster voor de bouw die hier in Diepenbeek aan het uitbouwen zijn. Door samenwerking tussen alle stakeholders maken we een ecosysteem dat circulair bouwen in een stroomversnelling moet brengen."

Bernard Vanheusden, rector van de UHasselt, is fier dat studenten van zijn universiteit eerst aan zet zijn om het project Circulab op de rails te zetten. "Onze studenten van het 3e jaar Architectuur en Industriële Ingenieurswetenschappen zijn al begonnen met het voorbereidende werk. Ze hebben alvast een soort menukaart gemaakt van materialen die in de ontwerp en bouwfase kunnen gebruikt worden om duurzaam te bouwen. Ook de nieuwe strategie om circulaire gebouwen te ontwerpen, wordt bestudeerd. Het is belangrijk dat de architecten en ingenieurs van morgen helemaal mee zijn met de actuele trends op dit vlak, zodat zij niet alleen de huidige generatie van bouwprofessionals kunnen inspireren, maar later ook zelf de circulaire principes meteen in de praktijk kunnen brengen."

Heel concreet gaan de bevindingen van de studenten worden uitgedragen naar het werkveld. De volgende gebouwen die op de Bouwcampus in Diepenbeek zullen verrijzen, zullen niet alleen volgens deze duurzaamheidsprincipes worden gebouwd, er zal ook plaats worden voorzien om bijkomend onderzoek en praktijktests naar nieuwe, innovatieve technieken uit te voeren.