circulair bouwen houben

Bouwbedrijven betogen niet, maar doen iets voor klimaat

Terwijl studenten spijbelen voor een beter klimaat, nemen bouwbedrijven concrete actie om de wereld meer duurzaam te maken. Ze engageren zich zwart op wit om bij te dragen aan een circulaire economie.

Met de ondertekening van een charter beloven de bouwbedrijven om materialen maximaal te recycleren en te hergebruiken, om de open ruimte optimaal te benutten, duurzame energietechnieken aan te wenden en de levensduur van gebouwen en materialen zo lang mogelijk te verlengen. Al 230 ondernemingen hebben hun kribbel gezet onder de Green Deal Circulair Bouwen.

Naast hun persoonlijk engagement beloven ze tevens om hun praktijkervaringen te delen in een lerend netwerk met andere bouwbedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, enzovoort. "Tot 2023 zetten we samen experimenten op om de circulaire principes in de praktijk te testen en de knelpunten bloot te leggen", zegt Ewald Houben, die namens bouwbedrijf Houben de Green Deal ondertekende. "Het is een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen."