Bouwsector is motor van Limburgse economie

Sinds de zomer schakelt de Limburgse economie duidelijk een versnelling hoger. Tot en met oktober groeit de conjunctuurbarometer naar het hoogste niveau sinds begin 2011. "Het is nu zaak om de juiste omkadering te voorzien én deze groei opnieuw structureel te maken," zegt Johann Leten van Voka Limburg.

De eerste twee kwartalen van 2015 leek de Limburgse economie de stagnatie van eind 2014 gewoon verder te zetten. Het aanbreken van de zomer betekende echter een duidelijke opwaartse kentering. Tot en met oktober 2015 zal de conjunctuurbarometer blijven stijgen naar een topniveau, zo leren de meest recente cijfers.

conjunctuur omhoog pijlAlle indicatoren leveren een ondersteuning. In eerste instantie blijft het aantal starters pieken. De export stagneert op dit moment, maar bevindt zich wel nog steeds op een hoger niveau dan vorig jaar. De bouwsector blijft volop in expansie en is de grootste motor van de huidige positieve ontwikkelingen. Ook de automobielsector rijdt al een aantal maanden een positief parcours. Voor de toeristische sector komende de mindere wintermaanden er aan, maar ze houdt zich stevig staande. De werkloosheid tenslotte zal zich de komende maanden jammer genoeg zo’n 2,5% hoger liggen dan vorig jaar.

Johann Leten geeft duiding: “Dat we in 2015 opnieuw kunnen aansluiten met economische groei is iets of wat onverwacht. Langs de andere kant is dit nog verre van structureel. Op basis van de huidige data zien we bijvoorbeeld dat er vanaf november opnieuw wat terrein wordt prijs gegeven. En ook onze Toekomstindicator 2015 toonde eens te meer aan dat we op vlak van talent en innovatie nog een achterstand in te halen hebben. We moeten ons focussen op de lange termijn. Short term thinking is the enemy of long term success!”