Bouwsector verwacht terugloop nieuwbouw

Bouwbedrijven die actief zijn in de renovatie, zien 2011 rooskleurig tegemoet. Zowel in het opsmukken van woningen, appartementen als bedrijfsgebouwen wordt een gevoelige toename voorspeld (50% denkt stijging, 10% daling). Dezelfde peiling van de KMO-bouwfederatie Bouwunie wijst bovendien uit dat de aannemers een flinke achteruitgang van de nieuwbouw verwachten. Vooral in de appartementen rekenen ze niet op veel nieuwe offertes (13% stijging, 43% daling). In de overheidsbestedingen worden er lokaal wel een aantal nieuwe projecten verwacht, uiteraard met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in zicht. Door besparingsplannen van andere overheidsniveaus vreest de bouw echter dat weinig bovenlokale dossiers in aanbesteding zullen gaan (40% daling).

Bouwunie verklaart de peiling door het aflopen van de btw-maatregelen uit het federale relanceplan. "Hierdoor hebben nieuwe klanten geen extra stimulans meer om onmiddellijk te starten met hun bouwproject en nemen ze dus hun tijd," stelt de federatie.

De bevraging leert overigens ook dat de prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, nog altijd niet goed zijn (voor hen...). 23% zegt dat deze zelfs verslechterd zijn. Slechts 57% van de bouwbedrijven geeft aan dat de huidige prijzen winstgevend zijn. Voor de nabije toekomst denkt slechts 14% dat de prijzen zullen stijgen. De meesten verwachten een status quo. Ondertussen kampt nog altijd 35% van de bouwbedrijven met meer laattijdige betalingen en ervaart 31% meer oneerlijke concurrentie door zwartwerkers en andere parallelle arbeidscircuits.