cubigo brouns

Brouns bedankt Cubigo met belangrijke bijdrage

Hoe kan het personeel in de zorgsector efficiënter worden ingezet, en hoe kunnen iets oudere patiënten beter gecoacht worden om waardig (nog) ouder te worden? Het Hasseltse bedrijf Cubigo wil het antwoord op die vragen genereren met behulp van artificiële intelligentie (ai). Met een toepassing die 1 miljoen euro zal kosten, wil Cubigo kunnen voorspellen welke acties er moeten ondernomen worden om ouderen langer gezond en gelukkig te maken.

ChatGPT is één van de meest gekende voorbeelden van artificiële intelligentie (ai). Ook andere vormen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Het is nu de kunst om deze technologie verder te ontwikkelen zodat zoveel mogelijk mensen er op een laagdrempelige manier gebruik van kunnen maken om hun comfort en geluk te verhogen.

Cubigo, het bedrijf dat de Limburgse ondernemer Geert Houben heeft opgericht in 2011, zet ai maximaal in. De intelligente software moet het platform versterken dat Cubigo heeft ontwikkeld om het leven van oudere mensen te vergemakkelijken. Het bedrijf met hoofdzetel op de Corda Campus (en vestigingen in de VS en Canada) wil nieuwe software ontwikkelen die in staat is om elke oudere een score toe te kennen als objectieve indicator voor zijn 'happy aging'. Met andere woorden: parameters als persoonlijke interesses en verwachtingen, betrokkenheid in activiteiten, sociale contacten binnen en buiten de residentie, fysieke en mentale gezondheidstoestand of eet- en slaappatronen, worden op basis van artificiële intelligentie tot een rapport verwerkt, dat zorgverleners inzicht moet geven over de manier en frequentie van interventies bij hun oudere patiënten of rusthuisbewoners.

Vlaio steunt dit innovatieve project van 1 miljoen euro, dat vanaf 2024 in testfase zal worden geïmplementeerd bij ouderen over de hele wereld. Geert Houben, oprichter en CEO van Cubigo, is blij met de toelage: “Artificiële intelligentie zal een enorme meerwaarde kunnen bieden in de zorgverlening, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Niet alleen zullen de professionals efficiënter hun job kunnen doen, bovendien zal de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg toenemen. En ook voor de familie kan dit een objectieve manier zijn om de evolutie van de oudere op te volgen.”

Vlaams Minister van Innovatie Jo Brouns stelt graag de middelen ter beschikking om innovatieve toepassingen te faciliteren: "Om de welvaart en het welzijn van morgen te garanderen, moeten we vandaag durven innoveren. En we moeten als Limburgers, als Vlamingen, fier zijn op de dynamiek in onze regio. We mogen ons op dat vlak nu al één van de beste leerlingen van de klas in de wereld noemen. Bedrijven als Cubigo nemen daarin een voortrekkersrol op en dat moeten we waarderen. Ik zet dan ook met plezier hun verhaal mee in de schijnwerpers.”