Bruno Krekels: “Innovatie als antwoord op crisis”

Innovatiecentrum Limburg helpt bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Directeur Bruno Krekels legt uit: Het Innovatiecentrum biedt bedrijven verschillende diensten aan. Zo treden we in de eerste plaats op als een klankbord. Ondernemers kunnen in alle vertrouwelijkheid hun plannen met ons aftoetsen. Samen overlopen we een hele lijst vragen: Wat wil het bedrijf gaan doen? Hebben jullie over verschillende facetten nagedacht? Is er een samenwerking mogelijk met andere organisaties? Zijn er subsidies mogelijk? Enz.

Innoveren is nodig om de toekomst van je bedrijf veilig te stellen. Maar innovatie hoeft daarom niet altijd duur en complex te zijn. Met een aantal eenvoudige maatregelen kan je al heel veel doen. Ga na hoe andere bedrijven de zaken aanpakken of haal inspiratie uit het buitenland. Praat met collega’s en concurrenten, maar ook met mensen die met heel andere dingen bezig zijn. Wissel ideeën uit en probeer waar mogelijk samen te werken. Je kan ook een beroep doen op kennisinstellingen die tegen een redelijke kost hun expertise aanbieden om jouw ideeën te helpen uitwerken.

Innoveren is op zich niet moeilijk. Maar als je grotere uitgaven plant, moet je daar wel goed over nadenken. Zodat je achteraf geen spijt krijgt van kosten die je misschien nodeloos gemaakt hebt. Ga na of - een deel van - die kosten misschien in aanmerking komen voor innovatiesubsidies. Onderzoek welke opportuniteiten er voor jouw bedrijf zijn. Organiseer eens een brainstorm en denk na over waar jouw bedrijf binnen 5 jaar kan staan. Dat hoeft niet veel geld en tijd te kosten en kan verrassende resultaten opleveren. Bij al deze stappen kan je een beroep doen op begeleiding door het Innovatiecentrum Limburg.

Na de aankondiging van de sluiting van de Fordfabriek in Genk is er de voorbije maanden in Limburg heel hard gewerkt aan het SALK-programma, het Strategisch Actieprogramma voor Limburg in het Kwadraat. Daarbij wordt heel zwaar ingezet op innovatie. Omdat men nieuwe kansen en nieuwe markten wil vinden. Aarzel dus niet om out-of-the-box te denken. Door gerichte en volgehouden inspanningen kan iedereen een Innovatieheld worden!

Vanavond op Made in Limburg TV: een uitgebreide reportage met deze Innovatieheld! Surf ook naar www.neemvoorsprong.be

Het Innovatiecentrum helpt bedrijven door hen o.a. te begeleiden bij het opstellen van een subsidiedossier. Meer weten over onze diensten? Surf naar www.innovatiecentrum.be