C-hal van Ford Genk in mei tegen de vlakte

Op 18 december zal het precies een jaar geleden zijn dat de deuren van Ford Genk definitief werden gesloten. Een bijzonder emotioneel moment voor de bijna 6.000 ontslagen werknemers van de autofabriek en de rechtstreekse toeleveranciers. Een jaar na de sluiting is nog 36 procent van hen werkzoekend. De rest heeft een nieuwe, voltijdse baan (32 procent), volgt een opleiding of is in het stelsel van brugpensioen gestapt. Intussen schieten ook de afbraakwerken van de site goed op.

luchtfoto Ford GenkDe Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB maakte een jaar na de sluiting een stand van zaken op. Daaruit blijkt dat van de 5.946 mensen die hun baan verloren (4.210 van Ford Genk, 1.209 van de rechtstreekse toeleveranciers en 527 van de onrechtstreekse toeleveranciers) er inmiddels 1.907 al een andere job met contract van onbepaalde duur hebben. Dat is een derde van het totaal.

De groep die momenteel werkzoekend is, is iets groter (2.200 mensen, of 37 procent). Daarvan zijn er 878 ouder dan 50 jaar. De andere ex-werknemers (ook zowat een derde) zijn ofwel langdurig ziek, volgen een opleiding, zijn tijdelijk ergens aan de slag, hebben een eigen zaak opgestart of zitten thuis in het kader van het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen (1.366 mensen).

Zowel de VDAB als de beleidsmakers in Limburg zijn tevreden met de statistieken, hoewel ze beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. De maatregelen in het kader van het actieplan SALK Kwadraat, dat voor extra jobs in Limburg moet zorgen om het vertrek van Ford Genk op te vangen, begint zijn vruchten af te werpen, klinkt het. Grotere dossiers, zoals de opening van de IKEA-winkel in Hasselt, het succes van VDL NedCar in het Nederlandse Born en de uitbreiding van Nike in Ham, hebben al heel wat extra banen opgeleverd. Anderzijds blijft het voor heel wat ex-medewerkers erg moeilijk om een nieuwe job te vinden. Ze kampen met problemen als een gebrek aan diploma’s, te weinig ervaring of taalachterstand. Voor hen wordt aan de beleidsmakers om extra inspanningen gevraagd.

Op de site van de autofabriek is intussen de ontmanteling van de installaties volop aan de gang. Behalve de persmachines, die zijn verkocht, zijn de materialen al allemaal weg. Er zal in mei 2016 worden gestart met de afbraak van de C-hal. Dit is het grootste gebouw, dat zowat de helft van de site in beslag neemt.

GC/KMe