Carglass, Mathieu Gijbels en co sponsoren kunst

Op initiatief van kunstenaar Piet Stockmans werd donderdag de stichting Private Arts Support (PAS) voorgesteld op C-mine in Genk. De stichting wil een forum creëren voor kwaliteitsvolle kunstenaars en hun oeuvre laten beschermen door mecenaat van kunstminnende bedrijven.

Om te vermijden dat het oeuvre van kwaliteitsvolle kunstenaars na hun dood helemaal verspreid geraakt, werd met Private Arts Support (PAS) een nieuwe stichting opgericht. Dankzij de steun van 5 Limburgse bedrijven konden er al 250 werken worden aangekocht.

Uitgangspunt is de vaststelling dat gevestigde kunstenaars op leeftijd vaak nog over vele kunstwerken beschikken die na hun overlijden verspreid dreigen te raken, zodat een consistent beeld van hun oeuvre verloren gaat. Daarom wil Private Arts Support collecties van belangrijke kunstenaars aankopen met de financiële steun van geïnteresseerde bedrijven. Deze ontvangen in ruil een aantal werken waarvan ze tien jaar lang kunnen genieten, bijvoorbeeld ter verfraaiing van hun kantoorruimten.

Momenteel kunnen er bij PAS al 250 werken verworven worden door de steun van Actief Interim, Bamps Eurassur, Carglass, Mathieu Gijbels en Monard-D'Hulst. Het gaat om werken van Hugo Duchateau, Ado Hamelryck, Urbain Mulkers, Piet Stockmans (foto), Vincent Van den Meersch, Jacques Charlier, Willy De Sauter en Paul Gees.

Een andere ambitie van de nieuwe stichting is om deze werken te bundelen in een museum voor hedendaagse kunst. In Limburg blijkt hier een behoefte voor te bestaan.