Centrale Langerlo wil draaien op houtafval

Energieproducent E.ON wil de elektriciteitscentrale van Langerlo in het industriegebied Genk-Zuid, voor 100 procent aandrijven met biomassa en niet langer met steenkool en gas. Deze milieuvriendelijke beslissing moet een belangrijke bijdrage leveren in de doelstelling om de provincie Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken.

De elektriciteitscentrale van Langerlo (Genk) werd gebouwd in 1976 en destijds volledig aangedreven door stookolie. In 1986 werd de installatie omgebouwd, zodat steenkool de grondstof werd om energie op te wekken. Nadien werden er twee gasturbines bijgebouwd, goed voor een totaal vermogen van 556 MW.

Energieproducent E.ON, die in 2009 de centrale overnam van Electrabel, wil nu tegen 2014 overschakelen naar biomassa om de stroom op te wekken. Meer bepaald zullen er houtpellets (korrels van houtafval) worden verbrand. Hierdoor zou er alleen nog groene elektriciteit worden opgewekt in Langerlo.
Dat is goed nieuws voor het Limburgse provinciebestuur, dat tegen 2020 een klimaatneutrale provincie wil creëren. Aangezien de energieproductie vandaag goed is voor 25 procent van de regionale CO2-uitstoot, zou de omvorming van Langerlo een belangrijke stap voorwaarts betekenen. Hiermee zou jaarlijks 2 miljoen ton CO2 worden uitgespaard.

Aanvullend wil de provincie de warmte die bij dit proces vrijkomt, optimaliseren in een Warmtenet Genk-Zuid. "We gaan de totale productie en behoefte aan warmte in dit gebied in kaart brengen en op elkaar afstemmen," zegt gedeputeerde van Milieu Frank Smeets. "De bedrijven, het ziekenhuis, de sociale woningen... iedereen zal van deze stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling kunnen genieten."