clb_groep-300×192-3

CLB Alken richt externe preventiedienst op

Hoewel alle ondernemingen met personeel wettelijk verplicht zijn om beroep te doen op een externe preventiedienst (als ze er zelf geen interne hebben), is de keuze in het aanbod al zowat 40 jaar hetzelfde. CLB in Alken, vooral bekend als sociaal secretariaat van zowat 2800 ondernemingen, heeft nu zelf het initiatief genomen om een gloednieuwe Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) te starten. "We gaan daarmee in op een vraag van onze klanten naar een dienst die flexibel is, op maat werkt, proactief is en een persoonlijke aanpak vooropstelt," zegt Peter Van Nuffel, commercieel directeur van CLB. "In die omschrijving voelen we de nood aan een vernieuwende service, die regionaal opereert en 'back to the basics' gaat."

CLB ziet in deze externe preventiedienst uiteraard ook een opportuniteit om het eigen dienstenaanbod te verruimen. "In plaats van te groeien door elke dag naar de andere kant van het land te hollen, willen we vooreerst de klanten in Limburg en oostelijk Vlaams-Brabant een volledig pakket van HR-diensten kunnen aanbieden," aldus nog Peter Van Nuffel. "Het feit dat we dichtbij zijn, maakt het alvast makkelijker om, zoals gevraagd, persoonlijk en flexibel in te spelen op de vragen van de klanten in deze regio."

Pesten op het werk
Meer concreet wil CLB de nieuwe preventiedienst opsplitsen in 2 delen. "De afdeling Medisch Toezicht bestaat uit arbeidsgeneesheren, bijgestaan door paramedisch personeel," zegt Rohnny Peters, die samen met Eddy Withofs CLB heeft opgericht. "In de afdeling Risicobeheersing gaan we onder leiding van preventieadviseurs adviezen verlenen over arbeidsveiligheid, ergonomie, EHBO, hygiëne of psychosociale belasting, zoals pesten op het werk of ongewenst seksueel gedrag."

Van 50 naar 70 medewerkers
De oprichting van de nieuwe dienst heeft ook gevolgen voor de personeelsbezetting. CLB heeft de ambitie om in 2011 te groeien van 50 naar 70 medewerkers, onder meer, maar niet exclusief in de nieuwe bedrijfstak. "Klopt," zegt directeur Christophe Peters, "want ook in onze andere diensten, met name het sociaal secretariaat, het sociaal-juridisch advies, de verzekeringen en het beheer van IT-systemen en netwerken, mikken we op een gestage toename."