isola climate

Climate Award gaat naar Isola

Het Tongerse isolatiebedrijf Isola heeft van het lokale stadsbestuur de Climate Award ontvangen. Daarmee worden de inspanningen beloond die de medewerkers hebben gedaan op vlak van waterbeheersing, afvalinzameling, energie-efficiëntie en biodiversiteit.

De Climate Award is een erkenning voor de impact die Tongerse bedrijven hebben op het leefmilieu. In de jaarlijkse verkiezing neemt de jury diverse parameters onder de loep die de duurzaamheid van de deelnemende bedrijven moeten bewijzen. Na SKF vorig jaar, is het nu Isola dat met de hoofdprijs aan de haal gaat. Mede-eigenaar Maarten Bostyn en CEO Kim Strauven hadden een stevig dossier ingediend dat duidelijk wist te overtuigen.

"Het voorbije jaar ondernamen we 17 duurzaamheidsacties in het kader van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties", zegt Kim Strauven (die nota bene een SDG Ambassador in huis heeft). "Hieruit selecteerden we drie acties die het meeste impact hebben op onze directe omgeving als dossier voor de Tongerse Climate Award. Daarnaast legden we ons nieuwe project omtrent het energiedelen op de industriezone Tongeren-Oost voor."

Bij de bekroonde acties zijn onder meer het gebruik van kraantjeswater in herbruikbare flessen, het opruimen van zwerfvuil in de industriezone, het delen van duurzaamheidstips onder de collega's, het sorteren van kantoorafval, de plaatsing van een insectenhotel en een project van energiedelen onder de bedrijven op Tongeren-Oost.

"We zijn heel dankbaar deze award te hebben mogen ontvangen", stelt Maarten Bostyn. "Het is een mooie bekroning van onze inspanningen op vlak van duurzaamheid en leefmilieu en een extra motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg!"