Concentra en BAN gaan Gazellen klaarstomen

Vlaamse bedrijven met belangrijk groeipotentieel krijgen extra coaching en begeleiding via het project Gazellesprong. Vlaams minister-president Kris Peeters heeft zopas 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om initiatieven te steunen die in het kader van dit project zijn goedgekeurd. Eén van de meest in het oog springende deelprojecten dat zich specifiek richt op Limburgse ondernemingen, komt van BAN Vlaanderen en Concentra. Zij zullen 'business angels' ter beschikking stellen om groeibedrijven op individuele basis te coachen. De beste praktijkvoorbeelden worden voorgesteld in Het Belang van Limburg en uitgegeven in boekvorm.

Kris Peeters is heel enthousiast over het initiatief: "We moeten en kunnen absoluut meer resultaat uit onze sterk presterende bedrijven halen," meent Peeters. "Gazelleondernemingen hebben een belangrijke rol in het economisch weefsel. Ze zorgen vaak voor grote hoeveelheden extra jobs en stimuleren innovatie. Elke hefboom die we voor hen kunnen creëren is een kans die we met beide handen moeten grijpen".