Mathi Gijbels

De Klare Kijk van… Mathi Gijbels: “Crisis verraadt of je strategie klopt”

De klare kijk van Limburgse topondernemers op corona. Zo heet onze reeks die we 5 weken na elkaar zullen brengen. Aflevering 3: Mathi Gijbels (Gijbels Group, Oudsbergen)

“Een crisis is de lakmoesproef voor je strategie. Je kan er je authenticiteit en geloofwaardigheid snel mee verliezen, maar vooral ook mee versterken. Het is in tijden als deze dat je kunt bewijzen dat je klanten en medewerkers echt zo belangrijk zijn als je altijd beweert. Wie niet door de mand valt, maakt fans voor het leven.”

Mathi Gijbels was amper 27 jaar toen hij in 1998 de leiding overnam van het familiebedrijf dat zijn vader Mathieu in 1969 had opgericht. Hij wist zich heel goed staande te houden, en slaagde er -samen met zijn uitgebouwd team- in om te groeien naar een multifunctionele bouwgroep met 320 medewerkers en een jaarlijkse omzet van zo’n 80 miljoen euro. De basis voor het succes is een uitgekiende strategie die de normen en waarden van het bedrijf omzet in daden. Zo behoort Mathi Gijbels samen met onder meer Wouter Torfs, Frans Colruyt, Joost Callens, Bart Claes en Toon Bossuyt tot een club van Vlaamse topondernemers die ethisch, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als basiswaarden uitdragen. Een vraaggesprek:

Made in Limburg: Wat was tot dusver de impact van de coronacrisis op jullie bedrijf?

“De bouwsector is een laat-cyclische sector”, aldus Mathi Gijbels. “De echte impact van een crisis volgt in ons segment pas na een half jaar tot negen maanden. De orderportefeuille was erg goed gevuld én we zijn erin geslaagd om zo goed als volledig actief te blijven tijdens de pandemie. We hebben het bedrijf geen minuut gesloten, onze bedienden niet op werkloosheid geplaatst en er alles eraan gedaan om onze arbeiders maximaal en veilig aan de slag te houden. Daardoor hebben we de omzetdaling kunnen beperken tot de werven die stopgezet of geannuleerd werden door klanten. Voor de toekomst zitten we, net als de meeste andere bedrijven, nog met te veel mist om met erg zinvolle inzichten te komen. Maar we zien wel dat deze crisis ook weer mogelijkheden zal creëren om met onze aanpak, onze mensen en reputatie een stap vooruit te zetten. We gaan in de organische groei wel een terugval zien, en zullen andere segmenten moeten aanboren, nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen en innoveren. Daar is onze directie en een flink deel van onze mensen overigens al sterk mee bezig. Cruciaal voor ons zijn de maanden augustus tot december. Als onze verkoop dan enigszins op peil blijft, zullen we de schade kunnen beperken.”

Made in Limburg: Hoe zie je de economie in het algemeen evolueren?

“Er gaat allicht meer veranderen dan na de financiële crisis, alleen maar omdat deze crisis ook sociaal, dus op de samenleving, een impact heeft. Ieder individu spreekt erover, maar is er ook rechtstreeks door geraakt en voelt in het dagelijks leven, op ieder moment van de dag, dat er iets wijzigde. Vorige crisissen waren puur economisch en de mensen ondergingen de gevolgen. Maar dit is een crisis die ieder individu heeft geraakt in de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we gaan werken en samenwerken, en op wie we konden rekenen in het heetst van de strijd. Dat is nieuw.”

“Ik zie ook heel positieve ontwikkelingen. We zijn de afgelopen maanden aan een versneld tempo geëvolueerd. In onze toekomstvisie zitten we nu plots waar we dachten dat we als samenleving in 2025 zouden zitten. We werken veel vanop afstand, we digitaliseren aan een versneld tempo, we waarderen lokale spelers meer, we zien de schoonheid van onze eigen omgeving, en de mobiliteit was zelfs even geen probleem meer… Maar we zagen ook dat er nood is aan sterk en visionair leiderschap op een hoger niveau dan het provinciale, regionale of Belgische. We leven en werken in het hart van Europa en zagen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk een totaal andere communicatie en aanpak van hetzelfde probleem. Mogelijk creëert dit kansen om Europa beter op de kaart te zetten. Puur op Belgisch niveau hebben we vertrouwen in de inzichten van onze Nationale Bank en studiediensten. Die vertellen ons nu dat we pas tegen einde kwartaal 4 van 2021 -in het beste geval- terug op het niveau van kwartaal 1 van 2020 zullen zitten. Het gaat allemaal wat minder worden de volgende 5 kwartalen. Maar let op: we weten niet wat we niet weten… als er een tweede uitbraak volgt, of wanneer er wereldleiders conflicten aanwakkeren, kan ook dat beeld snel wijzigen.”

Made in Limburg: Wat moet er gebeuren om snel uit de crisis te geraken?

“Deze periode biedt kansen. Dit is het moment voor onze economie om versneld te werken aan digitalisering. Ook voor ons bedrijf. De volgende stap zetten in BIM (building information modelling) bijvoorbeeld, maar ook onze dienstverlening versneld uitbreiden en aanpassen. De klantenbeleving nog beter maken. Als veel bedrijven dit doen, zetten we samen een stap vooruit.”

“Vanuit macro-economisch standpunt is het van belang dat de vraag terug aangezwengeld wordt. Het consumentenvertrouwen is een voorloper op het ondernemersvertrouwen. Zodra dat laatste op peil is, zal er opnieuw geïnvesteerd worden. Daar kan de overheid mee helpen, en daar zijn onze politici zich overigens goed van bewust. Maar tegelijk mag de focus ook meer gelegd worden op het aanzwengelen van de sectoren en activiteiten die het in de toekomst allicht erg goed gaan doen. Denk maar aan robotisering, intelligent onderhoud, circulaire producten, data-analyse, groene energie, digitale ervaringen, enzovoort. Bijna al onze klanten kunnen met deze thema’s aan de slag. Het is geen privilege voor de bedrijven die toevallig in de ICT-wereld actief zijn.”

Made in Limburg: Zie je mooie voorbeelden van bedrijven die de crisis tackelen?

“Als ik even alleen in Limburg kijk, was de snelheid waarmee sommige eventbureaus zich omvormden tot bijvoorbeeld begeleiders in veilig winkelen of werken, heel mooi. Bioracer en Burocad die een extra opportuniteit zagen in de productie van maskers. Duplast, dat nu meer recycleerbare wergwerpbekers aanbiedt. Of ook: het knappe gebruik van social media in de kledingsector, bijvoorbeeld de lancering van La Bottega TV. En natuurlijk alle bedrijven die nu snel reageerden om hun online aanwezigheid en verkoop te verbeteren. De wereld zit vol voorbeelden die inspireren!”

Made in Limburg: Heb je misschien enkele tips voor collega-ondernemers?

“Een crisis is de lakmoesproef voor je strategie. Je kan er je authenticiteit en geloofwaardigheid snel mee verliezen, maar vooral ook mee versterken. Vanuit onze eigen aanpak geef ik graag vier zaken mee:
Ten eerste: Als je beweert dat je klantgericht bent, toon het dan ook in crisisperiodes. Kom je belofte aan de klant na. Wentel je eigen probleem niet op hen af, maar help hen. In deze crisis betekende dat voor ons als bouwbedrijf, dat we er alles aan deden om te blijven doorwerken, om de bouwdromen van onze klanten waar te maken. Zelfs al moesten we daar andere oplossingen voor zoeken die ons meer moeite en budget vroegen, dan nog deden we het. Klanten vergeten dit nooit.”
Ten tweede: Als je beweert dat je mensen je belangrijkste kracht zijn, laat hen dan ook nooit in de steek. Ook niet als de wind op kop staat. Je bent als ondernemer mee verantwoordelijk voor het welzijn en de koopkracht van je medewerkers. In een crisis kan je tonen dat je dat echt meent. Wees maximaal flexibel om je mensen in een crisis ruimte te geven zich te organiseren. Zorg dat hun inkomen niet afneemt. Geef hen vertrouwen dat je er alles aan doet om hun werk, en dus hun koopkracht, op peil te houden. Specifiek voor deze crisis, raad ik aan om ook aandacht te schenken aan hun mentale gezondheid. Medewerkers vergeten dit allemaal niet snel.”
Ten derde: Een probleem is een uitdaging. Train en verplicht jezelf om voor een uitdaging een oplossing te zoeken. Oplossingsgericht denken is iets dat steeds zou moeten, maar dit is het moment om je er echt in te verdiepen. Zie oplossingen, geen problemen. Dat mag je van leiders van organisaties verwachten. Zodra medewerkers dat voorbeeld zien, gaat dat gedrag ook sneller gekopieerd worden.”
Ten vierde: Communiceer intensief. Bij de start van een crisis vooral intern, en op dagbasis. Informeer je medewerkers eerlijk en toon hen welke aanpak het bedrijf volgt en waarom. Herhaal dit, maar pas ook razendsnel aan zodra er nieuwe gegevens zijn. Dit neemt veel tijd en energie in beslag, maar is misschien wel de belangrijkste rondo als je als groep van medewerkers sterk in de crisis wil staan. Vergeet nadien ook niet snel je externe communicatie op peil te brengen. Het is belangrijk dat je klanten, potentiële klanten en medewerkers die dynamiek in je bedrijf voelen.”

Made in Limburg: Hoe beleef je, tot slot, persoonlijk deze periode?

“Een crisis wekt energie op. Je wordt op scherp gesteld en dat geeft gelukkig energie, want het bedrijf heeft het nodig. Ook bij collega’s. Het is fijn om te zien dat mensen waar je in gelooft, er nu ook staan en bevestigen dat het geloof en vertrouwen terecht waren. Dat geeft rust. Wat me in deze crisis ook duidelijker is geworden, is het belang van een goede, warme thuisbasis. Ik ben meer thuis, heb geen sociale verplichtingen. Niets moest of kon. Het is een moment dat we moeten koesteren, en in zekere zin ook als een mentale rustperiode kunnen beschouwen. Maar nu mis ik de sociale contacten wel. Thuiswerk is handig, soms efficiënter, maar de interactie, relaties, goede gesprekken en debatten…. die voer ik liever face to face. En ja: ook lachen doe je meer en beter in direct contact!”

Deze reeks met getuigenissen van topondernemers over de coronacrisis, loopt ook in de andere regio’s van Made In. Zo kan je deze week de ‘Klare Kijk’ terugvinden van onder meer Paul Renson (Renson), Dirk Deroose (Willy Naessens Group), Roel Druyts (Hillewaere Group), Glenn Roggeman (AED Group), Peter Lamens (OPC en LGV) en Ingrid Ceusters (Ceusters).