DSCF3442 kopie

De kraan blijft lopen in Alken

Een nieuwe laad- en loskade, een opslagloods van 2000 m2, een groot waterbekken, een nieuwe ontsluitingsweg en een personeelsparking: dat zijn de investeringen waar de brouwerij van Alken-Maes zopas groen licht voor heeft gekregen. "Door deze uitbreiding wordt de brouwerij, die al sinds 1881 in Alken actief is, verder verankerd", zegt gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen, Inge Moors.

De deputatie van de provincie Limburg gaf zopas een omgevingsvergunning aan Alken-Maes, waarmee de bestaande brouwerij uitgebreid kan worden met een nieuw logistiek gedeelte.
“De grondverwerving bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase", zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg, Tom Vandeput.

Collega Inge Moors preciseert: “De omgevingsvergunning voor Alken-Maes voorziet in de noordelijke uitbreiding van de bestaande bedrijfssite richting Jardinstraat en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Er komt een nieuw logistiek gebouw, een fietsenstalling en een nieuwe personeelsparking. De vergunning voorziet ook in het bouwrijp maken van het terrein, waarbij bestaande gebouwen worden afgebroken. Er worden een nieuwe hoogspanningscabine, 3 bufferbekkens en groenbuffers van 15 meter breed voorzien. Aan de zijde van de Herk wordt een laad- en loskade gerealiseerd én een zone van 2000 m2 voor stockage."

Er komt tot slot een nieuwe weg, een groot overstromingsbekken van 5.500 m2 en een personeelsparking met 158 plaatsen.

Tom Vandeput is blij dat de kogel door de kerk is: “Het dossier rond de uitbreiding dateert al van 2007, maar kende vele obstakels. Na veel onderhandelen werd in februari 2022 een akkoord gevonden tussen POM Limburg, het provinciebestuur en de gemeente Alken, waarbij rekening werd gehouden met de bezorgdheid van de buurtbewoners, waterproblemen op het terrein en kwesties rond private grondverwerving."

“De uitbreiding is goed nieuws voor ons”, zegt Marc Josephus Jitta, CEO van Alken-Maes. “De brouwerij in Alken is het kloppend hart van Alken-Maes. Hier brouwen en verpakken we veruit het grootste deel van onze volumes, ook voor export. Het nieuwe magazijn zal ons in staat stellen om efficiënter te opereren met een significante daling van logistieke bewegingen. We investeren volop om van Alken de meest flexibele en multi-capabele brouwerij te maken in ons Europese netwerk."