Nieuws Limburg Stories “De leerachterstand slaat precies ook toe in de politiek”
Limburg

“De leerachterstand slaat precies ook toe in de politiek”

De ene Rousseau is duidelijk de andere niet… Waar Jean-Jacques nog symbool stond voor De Verlichting, is bij Conner de verlichting compleet uitgegaan. Waar de filosoof uit de Eeuw van de Rede vereenzelvigd wordt met vernuftig intellect, rationalisme en empirisme, heeft de tand des tijds nakomelingen opgeleverd die volledig in het duister tasten en in het wilde weg populistische nonsens uitkramen. Want: hij heeft het echt gezegd, én zelfs meermaals herhaald: “Als er geen hogere loonopslag komt, mogen er geen dividenden worden uitgekeerd.” Waaaat?

En dat zelfs mét goedkeurende duimpjes van de Vooruit-vrienden… Dus: als LRM geen dividenden zou mogen ontvangen, wie zou dan bijvoorbeeld de put van GreenVille moeten dichten? Zou de directeur met de klak rondgaan bij alle personeelsleden om van hun nettoloon de verliezen te dekken? Want dat is exact wat De Partij vordert: de koppeling van de lonen aan het bedrijfsresultaat. Dat dit 2 kanten uit kan gaan, is Conner kennelijk ontgaan. Dat dit inherent is aan de (gereguleerde) vrijemarkteconomie die ons zoveel welvaart brengt, weet hij schijnbaar niet. Dat risico’s nemen moet beloond worden, dat het spaargeld van vele werknemers afhangt van dividenden… is dat niet algemeen geweten? En dan spreken ze momenteel van leerachterstand bij kinderen!? Achteruit in plaats van Vooruit…

Dat het mateke bovendien beweert dat hij “het niet uitgelegd krijgt” aan kassierster Deborah en truckchauffeur Rob is in de eerste plaats een grove belediging aan het adres van die twee, en bij uitbreiding aan de rest van zijn potentieel kiespubliek. Want echt waar, Conner: zo lomp is (haast) niemand. Het wijst ofwel op jouw onvermogen om iets heel simpel in kleutertaal te parafraseren, of -veel waarschijnlijker- op een totaal misplaatste poging om tegen 1 mei nog wat zieltjes te winnen. “Laakbare demagogie”, zo drukt Ruben Lemmens van VKW Limburg het nog zachtjes uit.

Dergelijke démarche past nochtans perfect in een allesomvattende historische term: communisme. Laat dat nu net de strekking zijn waar vandaag figuren in figureren die van zichzelf beweren dat ze de meute moeiteloos kunnen manipuleren. Die door angstaanjagerij en platte propaganda hun kromme gedachtenkronkels kunnen opdringen en zichtbaar genieten als het volgzame leibandvolkje hun verzinsels feilloos slikt. Zo zijn ooit oorlogen begonnen, Connor. Na-aperij van slechte voorbeelden maakt je niet stoer.

Het enige effect dat met zulke ronkende praatjes wordt verwekt, is dat lichtgelovigen de artificiële tegenstelling tussen werknemers en werkgevers verder gaan uitdiepen. Wij tegen zij. De arme drommels die zich kapot werken versus de steenrijke zakkenvullers die schaamteloos het werkvolk misbruiken. Een al eeuwen geleden achterhaald cliché dat ondernemers pijn doet. Het propageert immers de ontmenselijking van het zelfstandige statuut. Terwijl ondernemers nooit meer met hun mensen hebben ingezeten dan nu. (Ze zouden anders héél snel failliet zijn, trouwens.) Bewust een wig drijven tussen twee partijen is onjuist, oneerlijk en zelfs gevaarlijk. En dat voor een handvol stemmen?

Gelukkig weet de doorsnee werknemer wel beter. Gelukkig waardeert de werkvloer wat ‘de baas’ allemaal in de schaal werpt om welvaart voor iedereen te creëren. Niet alleen Rob en Deborah, maar ook Mia heeft het licht gezien. Nu Conner nog. Misschien dat nonkel Jean-Jacques of die van Jehovah het hem kunnen brengen?