zorg (Foto: www.pexels.com)

Deeleconomie schakelt versnelling hoger

Een klusje uitvoeren, eten maken, boodschappen doen of voor taxi spelen: het zijn niet alleen bedrijven die voor deze diensten betaald worden. Via het platform Exxtra kunnen zorgbehoevenden een beroep doen op een particuliere aanbieder, of 'assistent'. Dit systeem van deeleconomie zet onder een eigen identiteit een volgende stap, onder meer met een innovatieve online matchingmodule.

Exxtra is een erkend platform van deeleconomie, waarbij mensen met een zorgnood, een batterij van vrijwilligers kunnen aanspreken om hen te helpen. De dienstverlening is veel goedkoper voor de zorgvrager/budgethouder, én laat anderzijds de assistent (wat ook een familielid, buurman of andere mantelzorger kan zijn) toe om tot 7.460 euro per jaar fiscaal vriendelijk bij te verdienen. Iedereen winnaar dus. Een Exxtra'tje voor alle partijen...

Exxtra gaat nu een versnelling hoger schakelen, te beginnen met een volledige rebranding. Het platform staat nu op eigen benen. Als baseline wordt nu gekozen voor: "Er wordt voor gezorgd".

“Ons uitgangspunt? Een nog meer proactieve aanpak,” zegt Daisy Flere, projectmanager bij Exxtra. “We werken op 2 manieren. Ten eerste gaan we op ons platform de matching tussen vraag en aanbod vergemakkelijken. De tool brengt de nodige competenties en interesses uit de juiste regio samen met de behoefte van de zorgvragers. Daarnaast zorgen we in elke provincie voor minstens één vaste medewerker, zodat we niet alleen digitaal en telefonisch, maar ook steeds fysiek in de buurt zijn om de administratieve, financiële en praktische barrières voor de dienstverlening uit de weg te ruimen."