PIC1_WestFraser_Bezoek_Zuhal_Demir_en_Bert_Heylen

Demir en Brouns bewonderen circulaire economie in eigen achtertuin

Vlaams minister Jo Brouns was maandag niet alleen te gast bij Ecobeton in Sint-Truiden, hij bezocht eveneens de innovatieve fabriek van Orbix in Genk. De winnaar van onze Klimaat Award 2023 toonde de minister hoe er uit afval van de staalindustrie nieuwe bouwmaterialen gemaakt worden. Amper enkele honderden meters verderop was collega-minister Zuhal Demir op werkbezoek bij West Fraser, nog steeds beter gekend als Norbord. Ook hier was circulaire economie het thema van de dag...

Vlaams minister van Economie Jo Brouns vertoefde in het gezelschap van de Genkse schepen van Economie Toon Vandeurzen voor zijn bezoek aan Orbix (foto onder). Ze kwamen er kijken hoe de gepatenteerde Carbstone-technologie het mogelijk maakt om duurzaam en circulair te bouwen met restproducten uit verschillende industrieën. CEO Serge Celis maakte van de gelegenheid gebruik om de notabelen warm te maken voor zijn droomproject. "We zouden in Limburg een ecosysteem moeten uitbouwen dat tegemoet komt aan de behoeftes van de bouwsector naar nieuwe isolatie, CO2-arme grondstoffen, circulariteit en duurzaamheid. Een groot onderzoeks- en onderwijsplatform naar innovatie, gedragen door de bedrijven in samenwerking met de UHasselt, PXL, UCLL én instanties als het VITO. Celis sprak Jo Brouns tevens aan in zijn hoedanigheid van minister van Werk. "Wij geloven heel sterk dat mensen die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten, via een goede job hun positie in de samenleving opnieuw kunnen opnemen", stelt Serge Celis. "Deze 'justitiabelen' re-integreren via tewerkstelling biedt nieuwe kansen, zowel voor henzelf als voor de bedrijven die gemotiveerde werknemers zoeken."

Brouns had ook naar Genk kunnen carpoolen met collega Demir, want zij ging maandag op werkbezoek bij West Fraser (Norbord), producent van OSB-platen (foto boven). De minister wilde zo een beter beeld krijgen van de uitdagingen waar de houtindustrie voor staat. "Hout is hét duurzaam materiaal bij uitstek en het is belangrijk dat de productie en het gebruik ervan zich blijven ontwikkelen in Vlaanderen", aldus Zuhal Demir. "Hiervoor is een langetermijnvisie inzake houtproductie in onze bossen nodig, waarbij moet worden gestreefd naar (een gedeeltelijke) zelfvoorziening. Hout is een hernieuwbare, duurzame grondstof, waarvan het gebruik perfect past binnen het kader van de circulaire economie. Hoe meer hout en houtproducten er gebruikt worden, hoe beter dus voor het klimaat. Ook is het gebruik van hout in de bouwsector een bron van belangrijke reductie van CO2-emissies. Zeker in vergelijking met andere bouwmaterialen, waarvan de productie vaak veel CO2 uitstoot… Kortom, bouwen met hout geeft zuurstof."

Bert Heylen, General Manager West Fraser Europe, verklaart tot slot: “Bossen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en moeten dan ook behouden worden voor de toekomst. Ze staan voor natuur, recreatie, waterbeheer, biodiversiteit, … en houtproductie waardoor wij duurzame en kwalitatieve OSB-platen kunnen produceren. Van al het aangevoerde hout gaat trouwens niets verloren: alles wordt verwerkt in OSB-platen en de overgebleven schors gaat naar tuinbouw en compost. Zo is de cirkel mooi rond.”