Directie Norbord verbolgen over milieuwetgeving

Het stadsbestuur van Genk heeft de aanvraag voor een milieuvergunning van houten platenfabrikant Norbord negatief geadviseerd. Volgens de burgemeester heeft hij tijdens het openbaar onderzoek dat hieraan vooraf ging, 241 bezwaarschriften ontvangen van buurtbewoners, voornamelijk wegens geuroverlast.
De stad wil de deur wel op een kier laten en een vergunning voor 5 jaar voorwaardelijk laten toekennen (ipv 20 jaar) als wordt voldaan aan 3 voorwaarden. "Er moeten bijkomende maatregelen komen om de geurhinder in de toekomst te vermijden," aldus burgemeester Wim Dries. "Erkende deskundigen zullen binnen 6 maanden een maximumwaarde bepalen, die in geen geval overschreden mag worden. Ten tweede vragen wij Norbord om een communicatieplan op te stellen én uit te voeren, zodat de buurtbewoners op de hoogte blijven. De derde voorwaarde is dat het provinciebestuur en de Vlaamse overheid bekijken of een bijkomend gezondheidsonderzoek in de buurt nodig is."

Het zal uiteindelijk de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg zijn die over deze aanvraag beslist. Of de opgelegde voorwaarden voor Norbord haalbaar zijn, is maar zeer de vraag. Site manager Irvin Coussens zegt dat de voorwaarden die de provincie oplegt onhaalbaar zijn. "Norbord voldoet volledig aan de Vlarem-richtlijnen. Alleen de provincie Limburg legt ons normen op die veel strenger zijn dan elders in België. Zelfs in heel Europa ga je dat nergens vinden. Ik heb al mijn collega's afgebeld. Wij hebben nu al de modernste technieken in huis om zoveel mogelijk de emissie te beperken en zoeken nog constant naar verbetering. Maar wat nu gevraagd wordt is gewoon niet haalbaar, door niemand. Het is erg dat de er normen worden opgelegd waarvan absoluut niet is bewezen dat ze überhaupt kunnen gerealiseerd worden. Net als ik persoonlijk, hebben onze Canadese aandeelhouders het hier zeer moeilijk mee. Ze kunnen niet begrijpen hoe de vergunningsprocedures in ons land verlopen."

Bij Norbord werken 115 mensen, die in het geval het niet tot een vergelijk komt, hun baan zullen verliezen. Maar voor alle duidelijkheid: vandaag toont Norbord zich nog steeds strijdvaardig en is men bereid de uiterste inspanningen te leveren om verdere hinder te beperken.