Diresco wil verdubbelen op 2 jaar

Diresco

, het bedrijf uit Opglabbeek dat kwartscomposiet maakt om bijvoorbeeld keukentabletten te produceren, heeft een uitstekend jaar achter de rug. Waar de omzet in 2009 nog 17,7 miljoen euro bedroeg, zal het cijfer dit jaar rond 25 miljoen uitkomen. “Dat is het gevolg van een tweede productielijn die we in 2009 zijn opgestart en waar we nu de vruchten van plukken,” zegt afgevaardigd bestuurder Dirk Schelfhout. Om die extra capaciteit in te vullen, heeft Diresco zowat 40 nieuwe mensen aangeworven. “We zijn opnieuw gestart met een nachtploeg, zodat het personeel momenteel in 3 posten werkt. De vooruitzichten om dit groeiritme aan te houden zijn positief. Voor 2011 mikken we op een omzetcijfer van 32 miljoen.”
Diresco ging van start in 2002 na de overname van Jacobs Beton. Het bedrijf is eigendom van de familie Schelfhout, die voordien het bedrijf Schelfhout nv in Molenbeersel had opgestart en uitgebouwd.