Dit had voorzitter Francis Wanten te zeggen:

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsinvitito van Voka Limburg, waar 2.800 ondernemers te gast waren, mocht de nieuwe voorzitter Francis Wanten voor het eerst op het spreekgestoelte plaatsnemen. Naar de traditie van zijn voorganger Paul Kumpen, hield Wanten het kort. Hij wou vooral de Limburgse ondernemers bedanken voor het creëren van nieuwe jobs, waarmee de teloorgang van Ford Genk bijna helemaal is uitgewist.

francis wanten“Onze Limburgse economie is opnieuw opengebloeid en dat ondanks de definitieve sluiting van Ford Genk," aldus Wanten. "Dankzij jullie, beste ondernemers, zijn die verloren jobs bijna helemaal terug ingevuld. De werkloosheidsgraad in Limburg is gedaald tot onder de 8%! Even vergelijken: dit is hetzelfde niveau als voor de sluiting van Ford... " Verder had Wanten zijn wensenlijstje meegebracht voor het nieuwe jaar: de start van de Noord-Zuid en Spartacus, lagere loonlasten, flexibele arbeid en... een jaar zonder stakingen.

"Julius Caesar zei ooit: van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten. Ik voeg hier als voorzitter van Voka Limburg fier aan toe: Van alle Belgen zijn de Limburgers de krachtdadigste ondernemers,” sloot Wanten enthousiast af.