Dit is mijn merk!

Hoe kan ik van mijn handelsnaam een merk maken? Hoe kan ik nagaan of mijn merk nog vrij is? Kan ik van elk teken zomaar een merk maken?

Een merknaam is de commerciële naam van de producten of diensten van een onderneming, waarmee een onderneming haar producten of diensten onderscheidt van die van derden.

Een merknaam geniet echter geen automatische bescherming zoals de vennootschaps- en handelsnaam. Door het simpele gebruik van een onderscheidingsteken (naam, logo, vorm, …) verkrijgt u niet automatisch het exclusieve recht op dit teken. Merkbescherming kan enkel worden verkregen worden via een inschrijving als merk. Hierbij geldt het principe first to file, wat betekent dat snel registreren doorgaans de boodschap is vóór anderen u te snel af zijn. Bovendien geldt dit verbodsrecht enkel in die landen waar het merk effectief geregistreerd is.

Volgende tekens kunnen als merk worden beschermd: een woord, een logo, de vorm of de verpakking van een product, een klank, een kleur of een combinatie van meerdere elementen. Om als merk geregistreerd te kunnen worden, moet wel aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan:

  1. Distinctief zijn (d.w.z. niet-beschrijvend zijn, het mag niet de eigenschap van het product of dienst omschrijven)
  2. Beschikbaar zijn (geen identieke/gelijkaardige tekens voor dezelfde klassen, ook geen visuele/fonetische of conceptuele gelijkenissen)
  3. Geoorloofd zijn (niet in strijd met de openbare orde en goede zeden)
  4. Niet misleidend zijn (geen vlaggen/emblemen/… van landen of intergouvernementele organisaties, geen koffie verkopen onder het merk thee,…).

Bij de aanvraag van uw merk worden bovenstaande voorwaarden gecontroleerd door de instantie waar u het merk wilt deponeren, behalve bij voorwaarde twee: de beschikbaarheid.

Om het risico op een conflict met een eerder recht te beperken, is het steeds aanbevolen om voorafgaand aan het gebruik van een onderscheidingsteken in de markt en/of de registratie ervan, te controleren of het onderscheidingsteken nog beschikbaar is. Via de volgende gratis online databanken kan al een eerste snelle screening worden gemaakt of een concrete merknaam reeds geregistreerd werd:

Voor België alleen kunt u geen merk aanvragen, er is een samenwerkingsakkoord tussen België, Nederland en Luxemburg. Men spreekt dan ook van een Benelux merk.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor het registreren van merken en modellen en het vastleggen van ideeën. Het BBIE verschaft u informatie over de procedures en inlichtingen over de Europese en internationale registratie.

Agentschap Innoveren en Ondernemen werkt samen met het BBIE. Er worden regelmatig zitdagen en workshops m.b.t. merken georganiseerd. Ook de accountmanagers van het Agentschap staan paraat om uw vragen te beantwoorden.