Toekomstindicator Limburg kopie

Dit zegt de glazen bol over toekomst Limburg:

Ieder jaar kijkt Voka Limburg in de glazen bol om de economische toekomst van de provincie te voorspellen. Daarvoor worden 3 indicatoren onder de loep genomen: hoe ver staan we op vlak van innovatie, internationalisering en talent? Redelijk ver, zo blijkt, maar toch zijn er een aantal zorgwekkende knelpunten…

* Op vlak van internationalisering scoren we goed: Het aantal exportcertificaten stijgt, alsook de waarde van de geëxporteerde goederen. Het probleem is echter de daling in het aantal buitenlandse investeringen: -32% in 2018. Frank Zwerts en Locate in Limburg weten dus wat doen!

* De innovatiekracht van Limburg is positief: het aantal starters, de octrooi-aanvragen en de Vlaio-bedrijfssteun zijn spectaculair toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat actief is in domeinen wetenschap en techniek (+53% tov 2003). Het knelpunt hier is het uitblijven van nieuwe, toekomstgerichte studierichtingen aan de UHasselt.

* Wat het talent betreft, zitten we goed: voor elke 100 werklozen zijn er 113 openstaande jobs, wat beter is dan het Vlaamse gemiddelde. Het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten neemt toe. Er wordt meer gekozen voor STEM-richtingen. De grote bezorgdheid hier is de doorstroming op de arbeidsmarkt: op 100 mensen die met pensioen gaan, komen er maar 72 nieuwe ter beschikking. De droge vijver zit op een historisch dieptepunt.

Conclusies? Voka-voorzitter Francis Wanten, gedeputeerde Tom Vandeput en gouverneur Reynders zijn het eens: Het gaat goed met Limburg. De actieplannen werpen hun vruchten af. Toch moeten we hard blijven doorwerken, nieuwe initiatieven opzetten én Vlaanderen overtuigen om de specifieke bezorgdheden van onze provincie weg te werken met concrete beloftes in het volgende regeerakkoord.