trancoma genk

Door branden geteisterd bedrijf mag heropbouwen en uitbreiden in Genk

Transcoma uit Genk, een bedrijf actief in de opslag en sortering van niet-gevaarlijk afval, krijgt van de het Limburgse provinciebestuur een vergunning voor de heropbouw van afgebrande sorteerloodsen en voor de uitbreiding met een nieuwe sorteerinstallatie en containerterminal.

Transcoma is gelegen in het Genkse industriegebied, waar het vooral niet-gevaarlijke afvalstoffen sorteert, zoals grofvuil (huisraad, inboedelopruiming), gemengd bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Het bedrijf werd in drie jaar tijd twee keer geconfronteerd met ernstige branden en wil daarom een vergunning voor de heropbouw van de loodsen. Daarnaast wil Transcoma ook investeren in de uitbreiding met een automatische sorteerlijn voor bouw- en sloopafval.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 41 bezwaarschriften ingediend, waarvan één collectief en één bundel, bestaande uit 20 bezwaarschriften. Na uitvoerig onderzoek hebben alle instanties echter groen licht gegeven met een positief advies. Gedeputeerde Inge Moors volgt de unanieme adviezen en kent de omgevingsvergunning toe. “Hierdoor kan het bedrijf haar activiteiten verderzetten, maar worden tegelijk extra voorwaarden opgelegd om mogelijke overlast terug te dringen", stelt Moors. "Op deze manier komen we tegemoet aan de bezorgdheden van de buurtbewoners en houden we rekening met alle voorgaande adviezen.”