OGH Ward Dumon Stijn Leen

Dumon neemt de hamer ter hand

De Ondernemingsgroep Hasselt – kortweg OGH – heeft een nieuwe voorzitter. Ward Dumon (Servilux) nam tijdens de zopas gehouden jaarvergadering de voorzittershamer over van Stijn Leën (Chapo/Haletra-Leën).

Stijn Leën was sinds 2014 voorzitter van OGH. Tijdens zijn voorzitterschap groeide het ledenbestand en werd er veel aandacht besteed aan het creëren van een sterk Hasselts ondernemersnetwerk. Daarnaast werd ook de constructieve samenwerking met het stadsbestuur goed onderhouden.

“Het is met een bijzonder goed gevoel dat ik het voorzitterschap kan doorgeven”, zegt Leën. “Het afgelopen jaar hebben we binnen ons bestuur een nieuwe, jonge garde toegevoegd om op termijn de leiding over te nemen. Ward is al jaren een zeer gedreven bestuurder en dan ook de perfecte opvolger om die jongeren mee op sleeptouw te nemen. Ik kan garanderen dat OGH in zeer goede handen blijft.”

Een sterke ondernemersclub die nieuwe voorzitter Dumon graag verder laat groeien. “Stijn heeft met OGH het voorbije decennium een zeer knap Hasselts netwerk uitgebouwd”, aldus Dumon. “Samen met de bestuursploeg en de ondersteuning van VKW Limburg zullen we op dat pad verder gaan in de komende jaren. Daarbij leggen we ook een belangrijke focus op actuele thema’s zoals de groeimogelijkheden voor ondernemers in Hasselt en de verbinding tussen onderwijs en bedrijven.”