MCPV kopie

Duurzaam onder dwang: drukt groen op uw groei?

Helpen investeringen in duurzaamheid uw bedrijf vooruit, of zetten groene verplichtingen u eerder een flinke stap terug? Dat willen LRM en Universiteit Hasselt wel eens grondig onderzoeken. Meer bepaald gaan doctors Maarten Colson en Pieter Vandekerkhof na wat de impact is van duurzaamheid op de groei van onze ondernemingen. Ze hebben een vragenlijst opgesteld, waar u 20 minuutjes voor nodig heeft om een waardevol antwoord op te geven. Mogen we hier een warme oproep tot deelname lanceren?

“Ons land kende de voorbije jaren een sterke ondernemende groei, en dat is om fier op te zijn”, stellen dr. Maarten Colson en prof. dr. Pieter Vandekerkhof. “Internationaal blijft ons ondernemend ecosysteem echter een middenmotor. En dat vertaalt zich in de vaststelling dat we te weinig groeibedrijven hebben die voor een extra boost in de jobcreatie kunnen zorgen.

En dus willen LRM (via hun leerstoel) en UHasselt weten wat nu juist de drempel is die belet dat onze ondernemingen een versnelling hoger kunnen schakelen. Misschien ligt het wel aan de verplichtingen rond duurzaamheid die Europa en andere niveaus aan de bedrijfswereld opleggen? Zo is het vanaf dit jaar verplicht voor de grootste ondernemingen om een jaarlijks duurzaamheidsrapport neer te leggen. Anderen volgen snel. Maar… wat is nu juist het effect hiervan op de groei-ambities van onze bedrijven?

Ja, ook uw mening hieromtrent is heel belangrijk. Vandaar dat de initiatiefnemers hun vragenlijst via Made in Limburg willen verspreiden. Zet u dus even schrap en vul deze enquête in. Ja, uw antwoorden maken het verschil! U kunt hiervoor ook onderstaande QR-code gebruiken! De firma dankt u!