Economische Limburgradar op onweer

De Limburgradar van de provinciale POM-ERSV Limburg, heeft heeft alle indicatoren geanalyseerd die de economische gezondheid van de provincie in kaart brengen. De meest actuele gegevens zijn die van het tweede kwartaal 2013. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar blijkt de evolutie overwegend ongunstig. De Limburgse conjunctuur doet het daarmee slechter dan elders in Vlaanderen. De slechtste scores worden opgetekend door het teruglopende aantal afgeleverde bouwvergunningen, het toegenomen aantal faillissementen (+16 procent tov 0,9 procent in Vlaanderen) en het dalende aantal vacatures.

barometerToch zijn er ook lichtpuntjes, zoals de stijgende lijn van het aantal starters en de gemiddelde omzet in Limburg (+1,8 procent tov 0,7 procent in Vlaanderen). "We moeten ons hier aan optrekken," vindt Marc Vandeput, voorzitter van POM-ERSV Limburg. "De weg naar economisch herstel is nog lang, maar deze lichtpunten zijn een stevige aanmoediging om werk te maken van de SALK-aanbevelingen. Met de uitvoeringsfase van dit plan in het verschiet, moeten we de aansluiting met de rest van Vlaanderen zien te vinden en zelfs durven ambiëren om beter te doen."

Deze graadmeter is een terugblik op basis van concrete cijfers. Andere instrumenten die zich wagen aan voorspellingen op basis van het ondernemersvertrouwen, geven voor het eerst sinds lang, wel positieve signalen over de toekomst.