transitiepartners sbb

Erwin en Ludwig maken transitie naar overnemer

Transitie-Partners, het Hasseltse bedrijf dat organisaties bijstaat om structurele en veranderingsprocessen door te voeren, komt in handen van SBB. De expertise van de nieuwkomers in de SBB-groep zal worden ingezet om klanten zakelijk advies te geven bovenop de bestaande specialisaties in accountancy, fiscaliteit en omgevingsrecht.

Change Management en organisatieontwikkeling, zo wordt de corebusiness van Transitie-Partners omschreven. Consultants Erwin Driesen en Ludwig Gelders geven samen met hun team advies over het doorvoeren van veranderingsprocessen op een duurzame en structurele manier. "We begeleiden vooral KMO’s die geconfronteerd worden met ‘veranderpijnen’", zegt Erwin Driesen uit. "Dat uit zich bijvoorbeeld in een moeilijke interne samenwerking, projecten die uitlopen of uitdoven, bekwame mensen die vertrekken, het gevoel van ‘alles is dringend en alleen maar brandjes kunnen blussen’ … Wij detecteren de problemen en werken oplossingen uit. Change management, organisatieontwikkeling en cultuurinnovatie zijn daarbij onze bouwstenen.”

Het is een aanbod dat goed aansluit bij de zakelijke dienstverlening die SBB in portefeuille heeft. En dat leidt nu tot een overname. "Hiermee vullen we inderdaad een hiaat op in ons aanbod", zegt Raf Sels, CEO van SBB. "Bij snelgroeiende KMO’s merken we dat ze regelmatig aanlopen tegen problemen die - bij nader onderzoek - vaak te maken hebben met de interne bedrijfsorganisatie of met de bedrijfscultuur. Een bedrijfsleider is niet altijd goed geplaatst om die problemen goed in te schatten omdat hij er middenin staat, en dan is het onze taak om de KMO daarop te wijzen. Dankzij de expertise en ervaring van Erwin Driesen en Ludwig Gelders, de twee zaakvoerders van Transitie-Partners, kunnen we nu ook oplossingen aanbieden en helpen we de ondernemer om alle bordjes draaiende te houden.”

Transitie-Partners blijft als apart merk bestaan. Op korte termijn zal SBB naast de vestiging in Hasselt, ook regionale teams uitbouwen in de regio van Gent en Leuven.