Essers en Martens investeren 14 miljoen in windturbines

Het logistieke bedrijf H.Essers en wegenbouwer Martens NV, beiden gelegen in Genk, gaan samen zo'n 14 miljoen euro investeren in de bouw van 4 eigen windturbines. Het is voor het eerst dat er in Limburg op bedrijfsniveau wordt geïnvesteerd in een eigen, grootschalig windmolenpark.

windmolen limburgHet grote verschil met andere windparken is dat Essers en Martens zelf investeren in deze windturbines, die lokaal bij de bedrijven in kwestie worden aangesloten. Tot dusver zijn alle turbines van enige omvang in Limburg, gebouwd door projectontwikkelaars en energiemaatschappijen (zoals Limburg Win(d)t). Essers en Martens zullen de opgewekte energie zelf verbruiken en de overtollige stroom doorverkopen aan energieleveranciers als Luminus of Electrabel. Het is wettelijk (nog) niet toegelaten dat bedrijven die zelf hun groene stroom opwekken, deze rechtstreeks verkopen aan bedrijven uit de omgeving.

Essers en Martens hebben een milieu- en bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van 4 windmolens, die 150 meter hoog zullen zijn. Ze zullen in de Genkse industriezone worden geplaatst en een opbrengst hebben die overeenkomt met het verbruik van 7.300 gezinnen.

Het Genkse ingenieursbureau Encon begeleidt de investeerders met de vergunningsaanvraag, de technische berekeningen en de bouw van de turbines. "De interesse van bedrijven om eigen installaties te gaan bouwen, is enorm", aldus Robin Bruninx van Encon. "Energiekosten hebben een steeds grotere impact op de bedrijfsresultaten. Vandaar dat de ondernemingen deze factor zelf in de hand willen houden. We verwachten dat deze formule weldra overal ingang zal vinden."