Essers heeft bouwvergunning voor uitbreiding (eindelijk) beet

Het stadsbestuur van Genk heeft woensdag een bouwvergunning toegekend aan H.Essers voor de bouw van 72.000 m² extra ruimte. De 3 nieuwe logistieke hallen moeten komen op de plaats waar nu het 'Essersbos' staat, een door natuurjongens opgehemelde site tussen de autosnelweg, de oprit en de Transportlaan.

uitbreiding Essers GenkStad Genk verbindt wel enkele voorwaarden aan de toelating. Zo moeten er, zoals beloofd, 400 nieuwe jobs gecreëerd worden. Twee voorwaarde is dat het provinciebestuur een milieuvergunning aflevert (die door het stadsbestuur gunstig werd geadviseerd). Derde voorwaarde is dat de 3 hallen binnen de 3 jaar moeten gebouwd worden, zodat het ontboste terrein niet braak blijft liggen. Bovendien moet H.Essers natuurcompenserende maatregelen nemen in Opglabbeek en Zonhoven. In De Maten (Genk) worden nog extra inspanningen gedaan.

Burgmeester Wim Dries wijst er verder op dat de toekenning past binnen het goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplan en dat hiervoor 13 positieve adviezen van interne en externe partijen werden ingewonnen.

Ongetwijfeld is hiermee het startschot gegeven van een vers rondje juridisch boksen met de Groenen en andere natuurverenigingen.