Euro Shoe voortaan aangedreven door windenergie

Schoenenhandelaar Euro Shoe Group uit Beringen heeft een windturbine op het bedrijfsterrein officieel in gebruik genomen. Samen met een tweede exemplaar aan de overkant van het kanaal, zijn ze goed voor de stroomproductie van 8.800 MWh per jaar, of het gemiddelde verbruik van 2.350 gezinnen.

Limburg windtEuro Shoe benadrukt dat de windmolen niet alleen het gevolg is van de drang naar een verhoogde kostenefficiëntie. In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil het bedrijf een bijdrage leveren om Limburg 'klimaatneutraal' te maken tegen 2020.

Het bedrijf heeft voor dit project samengewerkt met Limburg win(d)t NV, de vennootschap die samen met Aspiravi nu 23 windmolens in de provincie Limburg uitbaat, wat goed is voor 79% van het totaal.