Eurogri op punt van overname Waalse groeve

Eurogri, leverancier van zand, grind en diverse soorten steenslag, staat op het punt om een Waalse sectorgenoot in te lijven. "De deal is zo goed als rond, maar de naam kunnen we nog niet prijsgeven tot de finale handtekeningen zijn geplaatst," zegt Luc Severijns, die de Belgische en Nederlandse productiesites van de overkoepelende Belmagri Holding in Hasselt aanstuurt. Dat het niet om een kleintje gaat, bewijzen de prognoses voor 2011, waarin de overname al zit ingecalculeerd. "Met de nieuwe aanwinst hopen we een groei van 30% te kunnen realiseren," zegt Luc Severijns. Daarmee zou Eurogri voor boekjaar 2011 op ongeveer 30,5 miljoen euro moeten uitkomen.

De hele groep, die met ook de Duitse activiteiten erbij, SDH heet (Swets Dols Heuff), stelt vandaag zowat 100 mensen tewerk. Een aantal daarvan zijn aan de slag bij grindbedrijf SBS in Maasmechelen, waar recent een belangrijke investering werd gedaan. "We hebben zowat 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van een filterpers, waarmee de fijne residuen uit het water worden gehaald," licht Severijns toe. "Wat overblijft is een soort kleikoek, die perfect kan gebruikt worden voor de baksteenindustrie. Wienerberger heeft al positieve testen gedaan, en ook enkele Limburgse steenbakkerijen hebben interesse."

Eurogri heeft overigens nog meer innovatieve plannen. "Door het gewijzigde Grinddecreet van 2009 bieden er zich nieuwe mogelijkheden aan voor grind- en zandwinning, die in de loop van 2011 zullen geconcretiseerd worden," besluit Severijns.