de backer philippe

Europa keldert detachering van Bulgaren in Beringen

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) vindt een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een zaak tegen het Beringse bouwbedrijf Absa "baanbrekend in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie". Dat meldt het persagentschap Belga.

Waar gaat het over? Absa uit Paal-Beringen, een bedrijf dat allerlei verbouwings- en tegelwerken uitvoert, stelde Bulgaarse arbeiders tewerk. Ze beschikten over een Europees attest van sociale zekerheid (A1-formulier), wat moest bewijzen dat ze in Bulgarije sociale bijdragen betaalden en dus hier vrijgesteld waren. Maar: de attesten zouden frauduleus verkregen zijn. Er was sprake van fictieve bedrijven die de Bulgaren detacheerden. De zaak werd behandeld door het Hof van Cassatie, dat een advies vroeg aan het Europees Hof van Justitie.

"De conclusie van advocaat-generaal Henrik Saugmansgaard luidt dat nationale rechters de Europese socialezekerheidsattesten (A1-formulieren) aan de kant kunnen schuiven in het geval van detacheringsfraude", weet De Backer. "Er wordt duidelijk aangegeven dat een A1-attest geen vrijgeleide is om mensen aan oneerlijke sociale zekerheidsvoorwaarden in een andere EU-lidstaat tewerk te stellen. Dat is baanbrekend in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie."

Het advies is niet bindend, maar wordt in de praktijk meestal wel gevolgd. "Oneerlijke concurrentie is schadelijk voor de ondernemer, consument en de burger", aldus nog De Backer. "Ik ben van plan de strijd tegen detacheringsfraude nu verder te zetten en te versterken."