punch powertrain mensen

Ex-werknemers van Punch mogen de cel in

De soep bij Punch Powertrain wordt toch niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Na de herstructurering zullen er 138 mensen zonder job vallen, wat zowat de helft is van het aanvankelijke aantal. Goed nieuws is dat alle ontslagen medewerkers worden opgevangen in een speciale tewerkstellingscel die de VDAB en het stadsbestuur hebben opgericht.

In de tewerkstellingscel worden de onfortuinlijke personeelsleden begeleid om hen maximale kansen te geven op een nieuwe job. “Het is erg belangrijk om in de tewerkstellingscel eerst aandacht te schenken aan de eerste opvang na het ontslag, want de ervaring leert dat je werk verliezen tot onzekerheid leidt", zegt VDAB-directeur Tinne Lommelen. "Verder organiseren we infosessies en bieden we hulp bij het aanmaken van een loopbaandossier bij de VDAB. Nadien volgt er outplacementbegeleiding, aangevuld met de nazorg indien er niet direct een nieuwe baan wordt gevonden."

De stad Sint-Truiden participeert in dit initiatief om zo snel mogelijk een brug te slaan tussen de getroffen werknemers en de productiebedrijven in de Limburgse maakindustrie. “Vanuit onze ervaringen zullen we in deze tewerkstellingscel een adviserende en ondersteunende rol opnemen om de ontslagen werknemers zo spoedig mogelijk naar een andere passende job in onze stad te begeleiden", aldus burgemeester Veerle Heeren. "Gelukkig zijn heel wat bedrijven in onze regio op zoek naar kandidaten om hun technische vacatures in te vullen. Het is dus zeker aangewezen om een jobbeurs te organiseren voor de getroffen werknemers, zodat ze snel de match met openstaande vacatures kunnen vinden."