Nieuws Limburg Exit en relance: Unizo Limburg heeft een plan

Exit en relance: Unizo Limburg heeft een plan

Exit en relance: Unizo Limburg heeft een plan

Er is eindelijk perspectief op een min of meer normale zomer. Experten voospellen bovendien een snelle economische heropleving. Mensen willen ‘na maanden in hun kot’ terug genieten en hun geld laten rollen. Voorwaarde is wel dat de overheid er in slaagt om het vertrouwen van die consument te herstellen en daarnaast een doordachte exit voor de ondernemers te organiseren. Voor een aanzienlijke groep ondernemers wordt het van cruciaal belang om bij die overgang geen bruuske shock te creëren. Unizo Limburg vraagt daarom om dringend werk te maken van een stapsgewijs exit- en relanceplan met gerichte maatregelen. Zoals:

1. Vermindering loonlast voor werknemers die uit tijdelijke werkloosheid komen
Degressieve vermindering van de RSZ-bijdragen voor werknemers die uit tijdelijke werkloosheid komen, bijvoorbeeld over de eerste 12 maanden na hertewerkstelling. “Een sterke vermindering van de RSZ-bijdragen kan het verschil maken tussen het al dan niet uit de tijdelijke werkloosheid halen van medewerkers”, zegt gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx. “Indien bedrijven hun werknemers sneller uit de tijdelijke werkloosheid halen leidt tot een win-win situatie voor oveheid en bedrijfsleven. De werkgever kan tijdelijk zijn loonkost verminderen in de heropstartfase en de overheid moet de lasten van de werkloosheidsuitkering niet meer dragen. De overheid ontvangt tijdelijk niet de volledige RSZ-bijdragen, maar is beter af dan wanneer de tijdelijke werkloosheid nog verder loopt.”

2. Notionele intrestaftrek
Een kmo die investeert met eigen middelen moet ook een fictieve kost in rekening kunnen brengen voor het kapitaal dat hij aanwendt. “Want indien deze kmo deze investering financiert met een lening, brengt hij ook intrestkosten in rekening”, stelt Lodewyckx. “De impact van de notionele intrestaftrek is minimaal omdat het voordeel gekoppeld is aan de zeer lage rente op 10-jarige overheidsobligaties. Voor kleine vennootschappen bedraagt de notionele intrestaftrek voor het aanslagjaar 2021 0,408 %. Een sterke verhoging van dit percentage, tot bijvoorbeeld 3 %, kan onze kmo’s helpen om hun eigen vermogen te versterken. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om het bedrag aan notionele intrestaftrek dat verloren gaat omdat er onvoldoende winst is in een boekjaar over te dragen naar de voglende boekjaren. Bij de start van de relance zijn immer meer kmo’s minder winstgevend of zelf verlieslatend geworden waardoor het effect van de notionele intrestaftrek onvoldoende speelt indien deze niet kan overgedragen worden.”

3. Extra kapitaal in vennootschappen mogelijk maken

“Het verstrekken van kapitaal aan vennootschappen moet fiscaal vriendelijker worden”, vindt Unizo Limburg. “We pleiten dan ook voor een verlenging van de corona-Taks Shelter die eind 2020 afgelopen is. Via deze maatregel was het mogelijk voor particulieren om 20% belastingvermindering te bekomen in de personenbelasting indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwierven van een kleine vennootschap. In de periode van relance is het de verwachting dat omzetten terug stijgen, en ook dan hebben bedrijven vaak extra kapitaal nodig om te groeien.”

4. Tegemoetkoming in de gemiste marge voor retail
In vele sectoren werden financiële reserves voor het grootste deel gebruikt om de grote verliezen van de eerste lockdown door te komen. “Na de tweede lockdown zijn vooral in de retailsector de reserves uitgeput en bovendien is er een nijpend liquiditeitsprobleem”, weet Lodewyckx. “Als onderdeel van de relance voor de retailsector vragen we een tegemoetkoming in de gemiste marge van de voorbije maanden. Dit zal deze sector in staat stellen het hoofd boven water te houden en een doorstart te maken voor de toekomst.”

5. Ondernemersaftrek voor éénmanszaken
In de vennootschapsbelasting werd een verlaging van de belastingtarieven doorgevoerd. “Eénmanszaken gaan nog altijd gebukt onder de hoge én progressieve tarieven van de personenbelasting. Unizo Limburg herhaalt hier zijn pleidooi voor de ondernemersaftrek voor éénmanszaken, waardoor de belastingdruk bij de éénmanszaken ook op een lager niveau kan gebracht worden.”

6. Sneller aanbesteden en betalen
Maximale kansen bieden aan kmo’s om aanbestedingen binnen te halen. “Er zijn heel wat subsidiemiddelen uitgetrokken om onze kmo’s te ondersteunen. De overheid dient er dan ook zorg voor te dragen dat onze kmo’s ook extra middelen kunnen binnenhalen met het uitvoeren van hun reguliere werk of diensten”, aldus nog de gedelegeerd bestuurder. “De overheid kan hiertoe een bijdrage leveren door maximale aandacht te hebben voor de kansen van kmo’s om in te tekenen op overheidsopdrachten en deze ook binnen te halen. De diverse overheden kunnen tevens hun geplande overheidsinvesteringen sneller uitvoeren, zodat de omzet van de betrokken bedrijven sneller aangesterkt wordt. Meer aandacht voor kmo’s in overheidsaanbestedingen wordt uiteraard ook nog extra versterkt door prestaties van bedrijven sneller uit te betalen, zodat de liquitditeit van de de kmo’s die prestaties leveren nog verbeterd wordt.”

Tot slot pleit Unizo ervoor om de bestaande maatregelen, zoals de corona-winwinwlening, ruimer bekend te maken.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen
Dossier

Gerelateerde berichten

Halen, Houthalen-Helchteren
Halen

Meester Nicolas maakt steden slimmer

Socalim, het bedrijf van Nicolas Nulens dat actief is in infrastructuur voor telecom, nutsvoorzieningen en technisch onderhoud, stapt in een… Lees meer

Sector
Onderneming
Personen
Dossier

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.

Hasselt
Hasselt

Boef brengt boef in een box

Na jaren in de foodsector, lanceren de Limburgse mama's Hannelore Valkenborgh en Hannah Nicolaï hun bedrijf Boef. Het gaat om… Lees meer