Extra industriegrond voor uitbreiding SKF en Bose

Het Autonoom Gemeentebedrijf van de Stad Tongeren zal samen met LRM instaan voor uitbreiding met 50 hectare van het industriegebied Tongeren-Oost. Dit moet de bedrijven verankeren die er groeiplannen hebben. “Het bedrijventerrein Tongeren-Oost is een succesverhaal," zegt burgemeester Patrick Dewael. "Sinds de oprichting in 1990 vestigden zich hier al 34 bedrijven, samen goed voor 1.938 jobs. Daarbij ook een aantal multinationals, zoals Bose en SKF. Zij hebben systematisch uitgebreid in Tongeren en hebben ook nu weer plannen in die richting. Schaalvergroting is voor dit gebied dan ook een absolute noodzaak. We zetten nu onze ruimtelijke instrumenten in om een bijkomend gebied in te richten en zo ook extra werkgelegenheid te creëren voor de Zuid-Limburgse regio.”

LRM in TongerenEn ook LRM is graag van de partij. "We investeren in bedrijven en projecten die economische activiteiten genereren in Limburg," aldus CEO Stijn Bijnens. "Zo dragen we bij tot een duurzaam behoud en groei van de tewerkstelling in Limburg. De ontwikkeling van KMO-zones, bedrijventerreinen, business- en wetenschapsparken gebeurt meestal in samenwerking met de lokale overheden. Tongeren vormt daar geen uitzondering op.”

Momenteel wordt er werk gemaakt van het masterplan en een inrichtingsplan. Daarna start het archeologisch onderzoek.