kinderopvang

Extra kinderopvang moet bedrijven aan volk helpen

Zowel VKW Limburg als Voka Limburg gaan een project uitrollen om extra plaatsen voor kinderopvang in Limburgse bedrijven te creëren. Op die manier kunnen een aantal ouders overtuigd worden om aan het werk te gaan of te blijven, en dragen zij een klein beetje bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het zijn de Vlaamse CD&V-ministers Jo Brouns (Werk) en Hilde Crevits (Gezin) die bedrijven willen stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceerden daartoe een projectoproep, die geleid heeft tot een selectie van 5 gesubsidieerde initiatieven, die samen zo'n 200 extra plaatsen moeten opleveren. Op deze manier moeten ouders meer flexibiliteit krijgen en zal de drempel verlagen om aan de slag te gaan of te blijven.

Een eerste goedgekeurd project van Limburgse makelij, is dat van VKW Limburg en Ferm. Ellen Verpeet, directeur van Ferm Kinderopvang, legt uit: “Steeds meer bedrijven contacteren ons met vragen rond kinderopvang voor hun medewerkers. We hebben hier een jarenlange expertise in. Daarom willen we samen met VKW Limburg de krachten bundelen voor meer opvangplaatsen in deze regio. We zien dat als een belangrijke maatschappelijke opdracht.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, zet hier graag mee de schouders onder: “Het al dan niet hebben van kinderen mag geen criterium zijn dat bepaalt wie in welke mate actief is op de arbeidsmarkt. Echter, het ontbreken van voldoende en gepaste kinderopvang zorgt vandaag voor extra arbeidsverzuim in bedrijven. We zijn dus blij met het initiatief van de ministers, en zullen samen met Ferm oplossingen vinden om extra opvangplaatsen in Limburg te creëren.”

Het tweede proefproject met Limburgse inbreng heet KOCoCreO, en is een samenwerking tussen UnieKO (beroepsvereniging van kinderopvang in Vlaanderen en Brussel), HDI-Wij helpen (sociaal secretariaat), het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), DayCare-Solutions (ICT-expertise in kinderopvang) en Voka Limburg. Als een team zullen ze in Vlaanderen en Brussel onderzoek voeren naar de mogelijkheden én drempels rond bedrijfsopvangplaatsen. De partners zullen geïnteresseerde bedrijven en organisatoren van kinderopvang samenbrengen met het oog op het realiseren van nieuwe kinderopvang in de buurt.

“Het niet vinden van kinderopvang horen we nog te vaak als reden om niet aan de slag te gaan", weet minister Brouns. "Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven willen we meer mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het aanbieden van kinderopvang via deze weg ook een extra troef voor werkgevers om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.” Hij en collega Crevits ondersteunen de proefprojecten tot medio 2025 en gaan dan de verschillende methodieken evalueren om de successen op grote schaal verder te zetten.