Filip Vanlommel, directeur Werk de winning: Samenwerken is een must!

De Winning met vestigingen in Genk, Lummen en Hechtel-Eksel is een sociale economie onderneming met o.a. activiteiten in natuur-, bos-, landschap- en ecologisch groenbeheer.

Directeur werk Filip Vanlommel: Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap staat bij ons centraal. Mensen uit kansengroepen proberen we opnieuw te integreren in de maatschappij door opleiding of tewerkstelling. In onze
activiteiten hebben we veel aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid, kwaliteit van de arbeid en milieu, en dit uiteraard binnen een economische context.

Filip Van LommelDoor antwoorden te zoeken op verschillende maatschappelijke uitdagingen komen we tot innovatieprojecten zoals het project rond de waterlopen. De klimaatwijziging leidt steeds vaker tot periodes van hevige neerslag afgewisseld door periodes van langdurige droogte. Om water te bufferen zijn de vele, kleine waterlopen zeer belangrijk. Ze moeten dus goed onderhouden worden. Maar de combinatie van fysiek labeur en vergrijzing van de arbeidsmarkt, zorgt er voor dat dit beheer wordt verwaarloosd. Daar hebben we samen met de PHL een oplossing voor gezocht. Een ergotherapeute heeft die arbeid en de werktuigen geanalyseerd en op basis daarvan hebben we een nieuwe, betere slibschop ontwikkeld. Ook hebben we de arbeidsorganisatie ge•nnoveerd door betere afstemming van interne werkprocessen en te gaan samenwerken met de firma AWB Schots. Zij onderhouden de waterlopen op plaatsen waar dit machinaal kan gebeuren. Wij reinigen die plaatsen waar dit enkel handmatig kan gebeuren. Bovendien wilden we onze medewerkers een betere opleiding geven rond het leven in en om die waterlopen. Ze moeten de dier- en plantensoorten die er niet thuishoren herkennen en melden. Zo kan de eigenaar van de waterloop eventueel ingrijpen.

Innoveren is voor ons een open proces waarbij wij vooral kijken naar samenwerking. We zijn er van overtuigd dat cošperatie leidt tot co-creatie en op die manier ook tot innovatie. Voor het opleidingstraject werken wij samen met de PHL en met het Centrum voor Duurzaam Groen, een centrum opgericht door de PHL, de Winning en met de ondersteuning van de provincie Limburg en Limburg.net. Bij het samenbrengen van die verschillende partners hebben wij steun gekregen van het Innovatiecentrum Limburg dat zeer goed weet wie er nog met dergelijke activiteiten bezig is en wie een meerwaarde kan bieden in dat hele proces.

Vanavond op Made in Limburg TV: een uitgebreide reportage met deze Innovatieheld! Surf ook naar www.neemvoorsprong.be

Het Innovatiecentrum helpt bedrijven door hen o.a. te begeleiden bij het opstellen van een subsidiedossier. Meer weten over onze diensten? Surf naar www.innovatiecentrum.be