joke man acv limburg

Flexi-job op de schop? “Er zijn betere formules”, vindt vakbond

Meer dan 17% van de Limburgers houdt er één of andere vorm van een extra inkomen op na, hetzij via zwartwerk, interim, als zelfstandige in bijberoep of via een flexi-job. Zowat 51% van deze groep zegt dat het extraatje nodig is om de rekeningen te kunnen betalen, en dus niet louter dient om te spenderen aan ontspanning. "De noodzaak aan een bijkomend inkomen weegt zwaar op het sociale en mentale welzijn", vindt Joke Man, voorzitter van ACV Limburg. "Bovendien holt het systeem van flexi-jobs onze sociale zekerheid uit. Een fiscale hervorming ten voordele van andere systemen voor meer nettoloon, is hoogdringend."

Het ACV deed een bevraging bij 8.744 Limburgers. Daarvan zegt 17% dat ze één of andere vorm van extra inkomen vergaren, bovenop hun hoofdactiviteit. Meer dan de helft van deze groep, en dat percentage is in stijgende lijn, geeft aan dat het supplement nodig is om rond te komen. Zo'n 30% houdt het extraatje voor ontspanning (reis, etentje, uitstap,...) en de rest doet het om de tijd nuttig te besteden. "Het wijst erop dat de automatische loonindexering geen overbodige luxe is", zegt Joke Man. "Als de werknemers desondanks niet meer rondkomen, scheelt er duidelijk iets aan de verloning."

De vakbondsvrouw vindt het bovendien schrikwekkend dat 1/3 van de mensen met een tweede inkomen, hier een negatieve invloed op hun sociale en mentale welzijn van ervaart. "Er is niet alleen de druk om te zorgen dat alle rekeningen kunnen betaald worden, er is ook het onbehagen van de vrije tijd met het gezin te moeten opofferen om te gaan bijklussen. Dat vreet aan mensen."

Ondermijning sociale zekerheid
Ook opvallend: van alle ondervraagden geeft 35,6% aan dat ze graag 4/5 willen gaan werken, om meer tijd te hebben voor een flexi-job 'on the side'. Het bijkomende inkomen is immers onbelast, en levert netto dus evenveel op als bruto. "Dat is slecht nieuws voor onze sociale zekerheid", vindt Joke Man. "Het is via de 'normale' arbeidscontracten dat ons systeem gefinancierd wordt, en daar aan tornen is gevaarlijk." De voorzitter van ACV Limburg hekelt in één adem ook het misbruik van georganiseerd flexiwerk. "Bedrijven maken onderling afspraken, of zetten constructies op met nevenbedrijven, waarbij de werknemers bij de ene deeltijds zijn ingeschreven om bij de andere, via een flexi-job, het uurrooster vol te maken. Dat ondermijnt eveneens de solidariteit van ons welvaartssysteem aangezien reguliere jobs worden vervangen door goedkopere tewerkstellingsvormen", aldus de voorzitter.

ACV Limburg pleit dan ook voor een herziening van de verloningsstelsels. "Het is duidelijk dat er betere alternatieven zijn dan de flexi-jobs", besluit Joke Man. "We kijken uit naar de fiscale hervormingen die zijn aangekondigd en hier mogelijk een oplossing voor bieden." Zoals? "Het klinkt misschien gek uit onze mond, maar uitzendarbeid is dan zeker het slechtste nog niet..."

Op TV Limburg luidt het zo: