jean vranken acv

“Flexilbiteit: ja. Maar op maat van de werknemer!”

De vakbond ACV-Limburg heeft een enquête afgenomen bij zo'n 1.000 Limburgers om te peilen naar hun gedacht over 'werkbaar' werk. Daarmee wil de werknemersorganisatie weten of de maatregelen rond flexibeler werk bij iedereen even goed gesmaakt worden. De voornaamste conclusies zijn:

- Meer dan de helft van de respondenten (bij de bedienden zelfs 61%) vindt dat de uurroosters langer dan 5 dagen op voorhand beschikbaar moeten zijn. Alleen zo kunnen ze hun werk op hun privéleven afstemmen.

- Bijna 80% is van mening dat systemen als tijdkrediet en landingsbanen (arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers) het werk werkbaar maken en hen langer aan de slag houden.

- 73% zegt dat opleidingen een wereld van verschil maken, in positieve zin uiteraard.

- Amper een kwart is voorstander van een 'annualisering' van de arbeid, waarbij op dalmomenten wat minder wordt gewerkt en op piekmomenten wat meer.

- Iets meer dan de helft is gewonnen voor 'loopbaansparen', waarbij overuren, anciënniteitsdagen en andere formules worden 'opgespaard' om aan het einde van de loopbaan te kunnen uitbollen of vroeger met pensioen te gaan. Vooral kaderleden en leidinggevenden lijken hier voorstanders van.

- Bijna iedereen vindt glijdende werkuren een goed idee.

"Uit deze bevraging blijkt duidelijk de vraag naar meer flexibiliteit op maat van de werknemer", zegt ACV-voorzitter Jean Vranken. "De mensen ervaren de afstemming van werk op privéleven als een hele grote uitdaging, en willen graag de faciliteiten krijgen om dit goed te kunnen doen. Er zijn ook grote bekommernissen over de druk die hen wordt opgelegd en de beperkingen die hun leeftijd of fysieke paraatheid met zich meebrengen. Het inlassen van 'pauzes', zoals tijdkrediet, landingsbanen of loopbaansparen zijn nodig om werknemers tevreden en dus performant te houden. We roepen werkgevers die zich duurzaam willen ontwikkelen op om tegemoet te komen aan de vragen van hun mensen naar werkbaar werk."