Ford haalt opgelucht adem: ook Syncreon akkoord

Na een eerder bereikt akkoord over het omzetten van niet-erkende stakingsdagen in verlofdagen en economische werkloosheid bij Lear, IAC en SML, is maandagavond laat ook bij de vierde rechtstreekse toeleverancier van Ford Genk, Syncreon een akkoord uit de bus gekomen. De onderhandelingen in Brussel tussen bonden en directie verliepen nochtans erg moeizaam. De sociaal bemiddelaar en een verzoeningscomité kwamen eraan te pas om de plooien glad te strijken. Het grote struikelblok was de eis van de bonden om een sociaal plan te onderhandelen dat ongeveer gelijk zal lopen met de voorwaarden die bij Ford Genk zullen bedongen worden. Dat bleek voor de directie van Syncreon niet bespreekbaar. Bovendien bleek de lokale directie van Syncreon nauwelijks mandaten te hebben om in Brussel te onderhandelen, en moest ze voortdurend terugkoppelen met het internationale hoofdkwartier.

Het verzoeningscomité, waarin ook sectorfederatie Agoria zetelde, heeft uiteindelijk tegen de wil van de Syncreon-directie een tekst doorgedrukt waarin staat dat het sociaal plan bij de toeleverancier vergelijkbaar moet zijn met dat van Ford Genk. Dit akkoord is belangrijk, omdat de onduidelijkheden alleen nog bij Syncreon zorgden voor een lager tempo, waardoor de productie bij Ford Genk tot dusver niet op volle toeren kon draaien. Met het akkoord waarbij de bonden hun slag thuis halen, ligt de weg open om de capaciteit op te drijven naar 1000 voertuigen per dag, zoals in het referendum afgesproken.

Geen stempeldagen
Intussen heeft de ondernemingsraad bij Ford Genk heeft beslist om toch geen stempeldagen in te lassen in de maand februari. Ook bij de toeleveringsbedrijven is het bijgevolg de bedoeling om iedere weekdag aan de slag te gaan.

Waar aanvankelijk de optie naar voor werd geschoven om in februari 4 dagen van economische werkloosheid in te roepen, is maandagmorgen in de ondernemingsraad van Ford beslist om de hele maand ononderbroken te werken. Het is nog steeds de bedoeling dat Ford in het eerste kwartaal 40 dagen zal produceren. Door de wilde stakingsacties bij de toeleveringsbedrijven moet er echter een tandje worden bijgestoken om dat aantal te halen. Vandaar dat er werd beslist om de verloren productie in te halen door de 4 dagen van economische werkloosheid te schrappen. Voor maart of april is er voorlopig nog geen duidelijkheid over het aantal dagen dat er zal gewerkt worden.

bonden solidairSolidair met ArcelorMittal

Intussen hebben enkele tientallen werknemers van de 4 toeleveringsbedrijven van Ford Genk een bezoek gebracht aan de bedrijfspoorten van ArcelorMittal in Flémalle, waar ze de Luikse werknemers zijn gaan steunen die vorige week slecht nieuws hebben gekregen over de sluiting van hun bedrijf. "Toen wij eind vorig jaar in Genk de Mars voor de Toekomst georganiseerd hebben, mochten we spontaan een delegatie van ArcelorMittal verwelkomen," zegt Hasan Düzgün, hoofdafgevaardigde van SML. "Een blijk van sympathie die we niet vergeten zijn. Nu deze mensen in hetzelfde schuitje zitten als wij, is het onze plicht om onze solidariteit te betuigen. We weten zelf hoe hard zo'n slecht nieuws aankomt. Een blijk van steun is dan het minste dat we voor hen kunnen doen."

De Genkse delegatie heeft er een spandoek van solidariteit onthuld en aan het hek vastgemaakt, zodat ook de werknemers die in de komende dagen naar het stakingspiket komen, een hart onder de riem kan gestoken worden.

Guido CLOOSTERMANS/K.Me