Frank-Zwerts-1

Frank Zwerts “Innovatie begint bij een goede marktanalyse”

Het Hasseltse Visys produceert intelligente optische sorteermachines. Die worden zowel gebruikt in de voedingsindustrie, bv voor de uitsortering van bessen, als in de recyclagesector voor bv het uitsorteren van de PMD-zakken.

Frank Zwerts van VisysCEO Frank Zwerts:

“Het ontstaan van Visys hangt samen met innovatie. Voor ons is innoveren ‘het succesvol op de markt brengen van een product waar een ingeschatte marktbehoefte voor is’. Eerst voeren we dus een grondige marktanalyse uit: hoe ziet de markt er uit? Wat zijn de challenges en wat kunnen wij daar aan verbeteren? Is die markt groot genoeg om daar duurzaam in te kunnen innoveren? Om daar ook geld ter beschikking voor te stellen en om dat achteraf te recupereren?

Als dat allemaal mogelijk is, dan gaan we er voor.

Hoe groot is de markt? Wat zijn de challenges en wat kunnen wij daar aan verbeteren?

Zo merkten we dat in de technologie alles van analoog naar digitaal migreerde, maar in onze niche - geautomatiseerde visuele inspectie- was dat nog niet gebeurd. Visys bracht dan ook de eerste digitale lasersorteermachine in de markt. Digitale optische sortering had 3 voordelen: je kon de goede producten beter onderscheiden van de slechte door een duidelijkere beeldvorming én je kon veel meer met die beelden doen in nabewerking. Een derde neveneffect was dat je door die digitale technologie ook veel kleinere sorteermachines kon maken wat een besparing inhoudt van fabrieksplaats en kosten. Inmiddels heeft die eerste digitale machine verdere innovaties ondergaan. Zo werken we nu we ondermeer met digitale fluo waar je door middel van chlorophylcontent in bepaalde voedingsproducten het groen kan accentueren of net kan uitwissen (denk aan groenten en fruit).

Visys heeft zich niet beperkt tot productinnovatie alleen. We speelden ook een pioniersrol rond nieuwe businessmodellen. Net zoals in de auto-industrie waar je heel veel onderdelenleveranciers hebt, hebben wij geprobeerd om het hart en de longen van de sorteermachine aan te bieden aan lijnenbouwers die een product verwerken vanaf het veld tot het verpakt is. Maar deze innovatieve stap hebben we achteraf moeten herzien, gezien de onverenigbare exclusiviteitseis van onze klanten. Verder hebben wij ook geïnnoveerd over applicaties heen. Wij hebben onze expertise wat betreft het sorteren in kleur, structuur en vorm ook toegepast op een andere markt. Aanvankelijk waren we enkel in de voedingsindustrie actief, maar nu ook in de sterk groeiende recyclage-industrie.”

Ingezonden bericht, geplaatst onder verantwoordelijkheid van Innovatiecentrum Limburg.