bedrijfsinnovatie

Fruitsnacks en Vos vinden weg naar ondersteuning

Limburgse bedrijven die willen groeien kunnen hiervoor een stevige ondersteuning krijgen. Een team van 8 bedrijfsadviseurs van Vlaio Limburg gaat starters en kmo's helpen met hun businessplan, informatie over steunmogelijkheden en de zoektocht naar partners. Fruitsnacks (Nieuwerkerken) en Vos Technics (Herk-de-Stad) hebben onlangs zo'n begeleidingstraject gevolgd. Ze juichen toe dat Vlaamse minister Jo Brouns opnieuw 6 miljoen euro per jaar vrijmaakt om deze ondersteuning te bieden.

Via het Team Bedrijfstrajecten van Vlaio zullen de lopende steunmaatregelen aan ambitieuze bedrijven worden gehandhaafd. Minister Brouns sloot hierover een convenant af dat jaarlijks voorziet in bijna 6 miljoen euro voor de periode 2023-2027. De ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. De 36 adviseurs, waarvan er 8 operationeel zijn in Limburg, helpen de bedrijven bij de versterking van hun businessplan, gaan op zoek naar steunmogelijkheden en ze fungeren als gids bij de zoektocht naar partners. Ook voor gespecialiseerde onderwerpen zoals intellectuele eigendom, het samenstellen van een goede financieringsmix en specifieke kennis over een bepaalde sector, kan er bij Vlaio worden aangebeld. “Nieuw is dat de focus de komende vijf jaar zal gelegd worden op de thema’s duurzaamheid en digitalisering”, zegt Jo Brouns. "De aandacht gaat onder meer naar circulair en duurzaam ondernemen, de mogelijkheden van artificiële intelligentie, bio-economie, klimaatneutrale bedrijfsvoering, industrie 4.0 en cybercriminaliteit."

"Van 2018 tot en met 2021 vonden al 1.302 Limburgse bedrijven de weg naar het Team Bedrijfstrajecten", zegt Anke Albregts, Teamcoach Limburg. "Daarvan gingen er 807 een begeleidingstraject aan. Maar liefst 83% was tevreden over ontvangen steun." Zoals de familie Paesmans (Fruitsnacks) en de broers Onckelinx (Vos Technics). “Dankzij de begeleiding van de Vlaio-adviseur konden we ook onze eerste stappen zetten in Duitsland, waar we inmiddels een honderdtal klanten hebben”, getuigt Karel Paesmans. Zijn bedrijf investeerde ook in nieuwe gebouwen, waar verduurzaming en vergroening centraal staan. Het was Vos Technics, gespecialiseerd in industriële koeling, dat bij Fruitsnacks een innovatieve koelinstallatie installeerde die alleen natuurlijke koelmiddelen gebruikt. “Dankzij het begeleidingstraject wordt innovatie nu professioneel aangepakt en won ons bedrijf aan maturiteit”, besluit Kristof Onckelinx van Vos Technics.