spin group

Garen spinnen met rot voedsel? Welles-nietes aan de gang

Pataga Yarn, het textielbedrijf uit Singapore dat in Peer het failliete Spin Group wil verderzetten, krijgt nu toch groen licht om de installatie voor biomassa te heropstarten. Voor Pataga is het essentieel voor de economische leefbaarheid van de garenspinnerij dat de energie voor de productie wordt gehaald uit de vergisting van organisch afval. Die keuze stuit echter op hevig burenprotest wegens mogelijke geurhinder...

De Spin Group aan de Kaulillerweg vertoefde al langer in zwaar weer. De Nederlandse fabriek werd al in 2008 failliet verklaard, om na een doorstart, opnieuw ermee te kappen in 2019. Een investering van 6,2 miljoen euro in bijkomende productiecapaciteit had niet tot het gewenst resultaat geleid. De fusie met een Engelse sectorgenoot in 2015 was een maat voor niets, en de resterende 70 mensen (ooit waren het er meer dan 300) stonden op straat. Enter Pataga Yarn, dat vastberaden was om nieuw leven te blazen in de onderneming uit Grote Brogel. Voorwaarde was wel om de biogasinstallatie achter de bedrijfsgebouwen opnieuw in gebruik te nemen, aangezien de hoge energieprijzen anders het rendement negatief zouden beïnvloeden.

De herstart van de biogasfabriek, waarbij organisch afval wordt vergist tot groene stroom, stuitte echter op hevig burenprotest door mogelijke geurhinder. Het stadsbestuur van Peer kent nu wel een vergunning toe, mits een aantal voorwaarden. Zo moet de installatie duidelijk dienen als hefboom voor de spinnerij. Met andere woorden: de vergistingsinstallatie mag geen economische activiteit op zich zijn. Stel dat de textielproductie stopt, mag Pataga geen geld puren uit de biogas an sich.

Als het bedrijf aan deze - en nog een aantal voorwaarden voldoet - is het OK voor het Peerse stadsbestuur. Daarmee wordt de hete aardappel doorgeschoven naar gedeputeerde Inge Moors, die als hogere overheid moet oordelen over de ingediende bezwaarschriften en een eerdere weigering mogelijk zal herzien. In mei wordt een beslissing verwacht, aldus Het Belang van Limburg.