GEENS

Geldpot wenkt voor samenwerking over de grens

Limburgse kmo's die voor een innovatief project samenwerken met een Nederlands bedrijf, kunnen hiervoor een subsidie krijgen van maximaal 250.000 euro. Minister Jo Brouns heeft 25 miljoen euro vrijgemaakt om grensoverschrijdende innovatie te stimuleren.

Crossroads Vlaanderen-Nederland, zo heet het programma waarbij de komende 6 jaar zo’n 25 miljoen euro wordt gepompt in grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo’s (Vlaanderen) en mkb’s (midden- en kleinbedrijf, Nederland) in innovatie. De aankondiging van de toelage gebeurde midden op de Maas, waar België en Nederland elkaar ontmoeten.

“Het is duidelijk dat maatschappelijke uitdagingen niet stoppen aan de landsgrenzen,” zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns (cd&v). “Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende perspectieven en expertisegebieden. Om deze uitdagingen aan te pakken, helpt het om de handen ineen te slaan en onze krachten te bundelen.”

Innoveren
Om ondernemers aan te zetten om bij het innoveren ook over de landsgrenzen heen te kijken, kunnen ze daarvoor een subsidie aanvragen voor de helft van bepaalde kosten, met een maximum van 250.000 euro. Elk samenwerkingsproject moet minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb omvatten. Ook kennisinstellingen kunnen bij een consortium aansluiten. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. De eerste oproep om in te tekenen loopt tot en met 13 oktober.

Crossroads Vlaanderen-Nederland borduurt daarmee voort op eerdere en gelijkaardige programma’s om grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen. Zo werkten Vlaamse en Nederlandse bedrijven eerder al samen om een duurzaam alternatief voor leer te ontwikkelen, of batterijen met een lange levensduur voor elektrische scooters. Crossroads Vlaanderen-Nederland mikt vooral op projecten die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid, industrie 4.0, duurzaam ondernemen en duurzame energie.