Toon Vandeurzen

Genk wil bedrijven verbinden op één warmtenet

Om het probleem van de stijgende energiekosten aan te pakken, willen de Genkse bedrijven één groot warmtenet aanleggen, waardoor de energietekorten en overschotten van de aangesloten leden, elkaar opheffen. Het Genkse stadsbestuur heeft wel oren naar het idee, en start samen met Fluvius een studie naar de haalbaarheid.

Uit de POL van VKW en Unizo Limburg komt nog maar eens naar voor dat één van de blijvende uitdagingen van de maakindustrie, de energiekosten zijn. "We krijgen ook die signalen van onze grotere maakbedrijven en de Verenigde Industriëlen Genk (VIG)", zegt de Genkse schepen van Economie, Toon Vandeurzen. "Daarnaast zijn er bijkomende stappen nodig inzake duurzaam energiebeheer. Momenteel is het aandeel opgewekte hernieuwbare energie in Genk 12,2% van de totale energievraag. We weten dat onze industrie 22% van de totale energievraag uitmaakt. Als we willen evolueren richting een energieneutrale stad moet er dus ook daar op worden gewerkt."

En hoe? "Als we kunnen identificeren waar de producenten van restwarmte liggen en waar de partijen zitten die vragende partij zijn, kunnen we naast zonnepanelen, windturbines ook warmtenetten inzetten om naar een meer duurzame energieconsumptie te gaan", stelt Vandeurzen. "Samen met Fluvius gaan we de oefening alvast maken voor industrieterrein Genk Zuid. Als het project haalbaar en betaalbaar blijkt, helpen we niet alleen onze bedrijven met het versterken van hun concurrentiepositie, maar werken we heel concreet mee aan de vermindering van de CO2-uitstoot en slimme energiedistributie. Als het lukt zijn er alleen maar winnaars, dus is het zeker de moeite om dit alles te onderzoeken", besluit Toon Vandeurzen.