Angelo-Bruno-2

Genkse pot voor extra aanwervingen is op

Vanaf 1 januari is het gedaan met de aanwervingsbonus in Genk. De reden is simpel: de pot is leeg. Op 2 jaar tijd hebben 286 werkgevers de premie voor het aanwerven van een bijkomende werknemer aangevraagd. Dit was samen goed voor 2.481 nieuwe arbeidscontracten en een totaal van 5,2 miljoen euro aan subsidies.

De voornaamste begunstigde was het Ziekenhuis Oost-Limburg, dat honderden aanwervingen deed en daar telkens een premie van 2.000 euro (voor iemand die al elders een job had) tot 3.000 euro (voor een werkloze) voor kreeg.

De kas is 2 jaar vroeger leeg dan aanvankelijk gedacht. Het was de bedoeling om ook in 2017 en 2018 nog een subsidie toe te kennen om aanwervingen te stimuleren en zo het banenverlies van Ford Genk tegen te gaan. Maar het succes van de maatregel maakt nu dus een vervroegd einde aan de plannen.

Angelo-Bruno-2-1Er was eigenlijk maar 4 miljoen gebudgetteerd, terwijl er al voor 5,2 miljoen euro aanvragen zijn ontvangen. Moet de stad nu extra middelen gaan zoeken? "Die kans is klein", zegt schepen van Werk, Angelo Bruno. "Niet elke aanvraag zal ontvankelijk blijken. Er zijn enkele criteria, bijvoorbeeld over hoe lang de persoon minimaal in dienst moest blijven, of over de creatie van meer-tewerkstelling. We willen immers alleen effectieve, bijkomende werkgelegenheid ondersteunen. Sommige jobs zullen uiteindelijk niet ingevuld geraakt zijn, sommige contracten zullen vroegtijdig zijn stopgezet en zo meer. We houden met andere woorden rekening met een uitbetalingspercentage van 70 % en dus volstaat de beschikbare 4 miljoen."